Rozporządzenie WKNF ws. wysokości wynagrodzenia członków WKNF
#1
Cytat:
[Obrazek: ?url=i.imgur.com%2FvdUQ0qe.png]

ROZPORZĄDZENIE WYSOKIEJ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
WS. WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW WYSOKIEJ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

z dnia 9 stycznia 2018 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 Kodeksu Gospodarczego 
oraz Rozporządzenia WKNF ws. wysokości wynagrodzeń pracowników instytucji państwowych

Artykuł 1.

Wynagrodzenie dla członków Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego wypłacane jest według systemu obowiązującego w Republice Bialeńskiej.

Artykuł 2.

1. Ustala się stawkę zasadniczą wynagrodzenia dla członków Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego na kwotę 550 bialenów.

2. Ustala się stawkę zasadniczą wynagrodzenia dla Wysokiego Komisarza Nadzoru Finansowego na kwotę 650 bialenów.

Artykuł 3.

1. Wynagrodzenie Wysokiego Komisarza Nadzoru Finansowego nie sumuje się z wynagrodzeniem przewidzianym dla członków Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego. 

2. Prezydent Republiki Bialeńskiej lub wyznaczony przez niego członek Gabinetu Prezydenta nie otrzymuje wynagrodzenia z racji pełnienia funkcji członka Komisji z urzędu.

Artykuł 4.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w momencie jego ogłoszenia.

[Obrazek: ?url=3.bp.blogspot.com%2F--_kj0ziJT2c%2F...2FScan.jpg]
WYSOKI KOMISARZ NADZORU FINANSOWEGO
ANTONI KACPER BURBON-CONTI
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości