Projekt rozporządzenia WKNF ws. Numeru Ewidencji Przedsiębiorstw
#1
Wysoka Komisjo, 

podsyłam projekt do zapoznania się, ponieważ obecnie trwa jeszcze chwilowa dyskusja na temat projektu, przejdziemy do głosowania jutro.

Cytat:
[Obrazek: ?url=spolecznosc.bialenia.org.pl%2Fgalle..._33_49.png]

ROZPORZĄDZENIE WYSOKIEJ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W SPRAWIE
NUMERU EWIDENCJI PRZEDSIĘBIORSTW
z dnia XX 2018 r.

Na podstawie art. 17, ust. 1, lit. o Kodeksu Gospodarczego

Artykuł 1.

Niniejsze rozporządzenie ma na celu ustalenie zasad nadawania Numeru Ewidencji Przedsiębiorstw podczas rejestracji przedsiębiorstw oraz przechowywania informacji nt. przedsiębiorstw oraz tajnych informacji handlowych.

Artykuł 2.

Spis danych, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu prowadzi Wysoka Komisja Nadzoru Finansowego.

Artykuł 3.

1. Każdemu przedsiębiorstwu podczas rejestracji zostaje nadany indywidualny (niepowtarzalny) Numer Ewidencji Przedsiębiorstw, w skrócie "NEP".

2. Numer Ewidencji Przedsiębiorstw nadaje Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego.

3. Nadanie Numeru Ewidencji Przedsiębiorstw jest potwierdzeniem zarejestrowania przedsiębiorstwa.

4. Numer Ewidencji Przedsiębiorstw jest publiczny i Krajowa Rada Informatyczna wpisuje go w danych konta bankowego przedsiębiorstwa.

5. Wykaz nadanych Numerów Ewidencji Przedsiębiorstw oraz podstawowych informacji nt. przedsiębiorstw prowadzi Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego w miejscu dostępnym dla każdej osoby korzystającej z bialeńskiego systemu gospodarczego.

Artykuł 4.

Numer Ewidencji Przedsiębiorstw jest to ciąg o długości 13 znaków, gdzie dwa pierwsze znaki to litery, a pozostałe 11 znaków to cyfry, przy czym:

a) litery są oznaczeniem kraju, w którym dane przedsiębiorstwo zostało zarejestrowane. Dla Republiki Bialeńskiej stosuje się zapis "RB", zaś dla każdego innego kraju skróty wyznacza Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego;

b) cyfry od pierwszego do szóstego miejsca oznaczają datę rejestracji przedsiębiorstwa w skróconej formie RR-MM-DD;

c) pięć ostatnich cyfr jest to numer porządkowy kolejności rejestrowanych przedsiębiorstw w historii Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 5.

1. Tajne informacje handlowe są przechowywane w dziale dostępnym wyłącznie dla członków Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego.

2. Jako tajne informacje handlowe rozumie się informacje, które opublikowane mogą wpłynąć na wartość lub dobre imię przedsiębiorstwa, lub osób je prowadzących.

3. Dane te mogą być opublikowane jedynie na podstawie orzeczenia Sądu Ludowego Republiki Bialeńskiej i tylko w zakresie wyznaczonym przez Sąd.

4. Osoba, która opublikuje lub wykorzysta informacje, o których mowa w niniejszym artykule, może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej zgodnie z przepisami Kodeksu Karnego.

Artykuł 6.

1. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w momencie jego ogłoszenia.

2. W momencie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zobowiązuje się Wysoką Komisję Nadzoru Finansowego do nadania Numeru Ewidencji Przedsiębiorstw przedsiębiorstwom, które zostały zarejestrowane przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#2
Zmieniłem art. 4 lit. a, uznając, że zapis własności był niepotrzebny - gdyby firma przechodziła na własność państwową lub prywatną, musiałby zostać zmieniony nr NEP, a to byłby w jakimś stopniu problem. Zapis "RB" jest na wypadek, gdybyśmy kiedyś połączyli system gospodarczy z innym państwem.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#3
Tak więc chyba możesz rozpocząć głosowanie, nie ma się już chyba czego doczepić.
(-) Sheldon Anszlus Lovelace
平和と進歩
Pokój i Postęp

UWAGA!!!
Odwołując się do mojej osoby:
a) nie używaj Nazwiska, jest ono zbyt cenne
b) zwracaj się poprzez oficjalne imię "Anszlus"
c) alternatywnie, aby uniknąć powtórzeń imienia, użyj *przed-imienia "Sheldon"
*przed-imię, coś na wzór drugiego imienia, jednak występuje ono przed oficjalnym imieniem. Mniej ważne od oficjalnego, jednak ważniejsze od drugiego. Stosowane jako zamiennik imienia oficjalnego.
#4
Zaczynamy głosowanie.

ZA

@"Tadeusz Krasnodębski"
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#5
ZA
(-) Sheldon Anszlus Lovelace
平和と進歩
Pokój i Postęp

UWAGA!!!
Odwołując się do mojej osoby:
a) nie używaj Nazwiska, jest ono zbyt cenne
b) zwracaj się poprzez oficjalne imię "Anszlus"
c) alternatywnie, aby uniknąć powtórzeń imienia, użyj *przed-imienia "Sheldon"
*przed-imię, coś na wzór drugiego imienia, jednak występuje ono przed oficjalnym imieniem. Mniej ważne od oficjalnego, jednak ważniejsze od drugiego. Stosowane jako zamiennik imienia oficjalnego.
#6
za
#7
Za.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#8
Dziękuję. Projekt przeszedł jednogłośnie.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości