Ustawa o zmianie ustawy o Rzeszy Bialeńskiej
#1
Cytat:
[Obrazek: ?url=spolecznosc.bialenia.org.pl%2Fgalle..._33_49.png]

USTAWA O ZMIANIE USTAWY O RZESZY BIALEŃSKIEJ
z dnia 12 stycznia 2018 r.

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa ma na celu modyfikację ustawy o utworzeniu Kolosalnego Związku Obszarników i Wolnych Miast ze Starobialenii, Pomorza, Dżamahiriji Bengazijskiej, Jahołdajewszczyzny oraz Anatolii, za wyjątkiem Anatolii Brodryjskiej z dnia 10 czerwca 2016 r.

Artykuł 2.

1. Wzmiankowanej ustawie nadaje się charakter ustawy specjalnej w rozumieniu art. 4 Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dnia 16 grudnia 2017 roku.

2. Zmienia się nazwę wzmiankowanej ustawy na następującą:
Cytat:USTAWA SPECJALNA O UTWORZENIU KOLOSALNEGO ZWIĄZKU OBSZARNIKÓW I WOLNYCH MIAST Z POLESIA, AJSZABURGII, POMORZA, OCEANII, DŻAMARHIRIJI BENGAZIJSKIEJ, JAHOŁDAJEWSZCZYZNY, EQUESTRALII, ANATOLI ORAZ ANATOLII

Artykuł 3.

1. Dotychczasowy art. 1 wzmiankowanej ustawy staje się art. 1a.

2. Do ustawy dodaje się art. 1 w treści:
Cytat:Artykuł 1.

Niniejsza ustawa ma charakter ustawy specjalnej w rozumieniu art. 4 Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dnia 16 grudnia 2017 roku.

Artykuł 4.

Art. 1a ust. 2 wzmiankowanej ustawy zyskuje brzmienie:

Cytat:2. Na terytorium dawnych Pryncypatu Lahazydii oraz Anatolii Brodryjskiej tworzy się Kolosalny Związek Obszarników i Wolnych Miast z Polesia, Ajszaburgii, Pomorza, Oceanii, Dżamahiriji Bengazijskiej, Jahołdajewszczyzny, Equestralii, Anatoli, oraz Anatolii, zwany dalej Rzeszą Bialeńską.

Artykuł 5.

Do art. 1a wzmiankowanej ustawy dodaje się ust. 3 w treści:
Cytat:3. Terytorium Rzeszy Bialeńskiej uznaje się za region autonomiczny, na którym obowiązują wszystkie akty normatywne powszechnie obowiązujące na terenie Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 6.

Do art. 4 wzmiankowanej ustawy dodaje się ustęp 4 w brzmieniu:
Cytat:4. W miejsce niedziałających majątków lennych tworzy się automatycznie wolne miasta, na zasadach określonych w ustawie o tytułach szlacheckich.

Artykuł 7.

Z chwilą wejścia ustawy w życie Anatolia Brodryjska zostaje włączona do Rzeszy Bialeńskiej.

Artykuł 8.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Tadeusz Krasnodębski
mgr net. dr pczk. Maciej Kamiński herbu Sto Osiem, Gestapo Ortograficzne, Oko Sprawiedliwości, Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej, Najbardziej Umiłowany Dyrektor Generalny Policji Krajowej, Poseł, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wiceprezes Bialeńskiego Związku Sportowego, Honorowo obywatel Jahołdajewszczyzny, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Księstwie Sarmacji, Trener LKS-u Tomaszew, Selekcjoner Dżamahiriji, Dyrektor Bialeńskiego Biura Graficznego, Administrator forum i strony głównej Republiki Bialeńskiej oraz fanpage'a Republiki Bialeńskiej na Facebooku, Młodszy administrator systemu e-gospodarki Republiki Bialeńskiej, Operator bialeńskiego kanału IRC, Gospodarz na Tomaszewie, Quasi-dzierżońca 283 folwarków, Zasłużony dla Stowarzyszenia, Święty Zielonego Kościoła, Według Boczka Raper, Kropidło Bialeńskiej Biurokracji, Wang IWA, Houellebecq Lahazydii, Jasny Gieroj, Przeciętny Wulkanizator, Tytan Pracy Spraw Wewnętrznych 2016, Wicemister Bialenii 2018.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości