Rozporządzenie Prezydenta ws. upoważnienia Ministrów do powoływania współpracowników
#1
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
WS. UPOWAŻNIENIA MINISTRÓW DO POWOŁYWANIA WSPÓŁPRACOWNIKÓW W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

z dnia 12 stycznia 2018 roku

Artykuł 1.

Niniejsze rozporządzenie ma na celu upoważnienie Ministrów do powoływania współpracowników w administracji rządowej.

Artykuł 2.

Za współpracowników Ministrów w administracji rządowej uznaje się:
a) Wiceministrów;
b) Sekretarzy Stanu;
c) Podsekretarzy Stanu.

Artykuł 3.

1. Współpracownicy Ministra powoływani i odwoływani są na drodze postanowienia danego Ministra lub postanowienia Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

2. Minister na drodze rozporządzenia wyszczególnia kompetencje cedowane na danego współpracownika, które to kompetencje nadane zostały danemu Ministrowi przez Prezydenta w momencie określania kompetencji poszczególnych resortów.

Artykuł 4.

Bezpośrednim zwierzchnikiem współpracowników Ministra jest dany Minister.

Artykuł 5.

Współpracownicy Ministra wchodzą w skład Gabinetu Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 6.

1. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2018 roku.

2. W momencie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, traci moc rozporządzenie Prezydenta Republiki Bialeńskiej ws. upoważnienia Ministrów do powoływania administracji w kancelarii Ministerstwa z dn. 12 sierpnia 2016 roku.

(-) Tadeusz Krasnodębski
Prezydent Republiki Bialeńskiej
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości