Rozporządzenie MSWiA ws. ustalenia kompetencji współpracowników ministra
#1
Cytat:
[Obrazek: ?url=spolecznosc.bialenia.org.pl%2Fgalle..._33_49.png]
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W SPRAWIE USTALENIA KOMPETENCJI WSPÓŁPRACOWNIKÓW MINISTRA
z dnia 13 września 2017 r.

Na podstawie Rozporządzenia Prezydenta RB ws. upoważnienia ministrów do powoływania współpracowników 
w administracji rządowej z dnia 12 stycznia 2018 r.

Artykuł 1.

Niniejsze rozporządzenie ma na celu ustalenie kompetencji współpracowników ministra.

Artykuł 2.

1. Sekretarzowi Stanu Maciejowi Kamińskiemu przydzielam niżej wymienione kompetencje:

a) prowadzenie ewidencji urzędników państwowych;

b) prowadzenie ewidencji obywateli, nadań folwarków oraz nadań odznaczeń;

c) doradztwo w zakresie prezydenckich nadań lennych;

d) przygotowywanie wzorów rządowych dokumentów kancelaryjnych; 

2. Sekretarzowi Stanu Hewretowi von Thorn przydzielam niżej wymienione kompetencje:

a) rozwój informatyczny systemów gospodarki;

b) obrona terytorialna Republiki Bialeńskiej;

c) sprawowanie nadzoru i kontroli nad Siłami Zbrojnymi Republiki Bialeńskiej;

d) kierowanie działaniami zbrojnymi;

e) nawiązywanie współpracy w ramach sojuszu wojskowego z innymi państwami.

3. Sekretarzowi Stanu Pawłowi Karolowi Medyceuszowi Zepowi przydzielam niżej wymienione kompetencje:

a) prowadzenie ewidencji ambasadorów i bialeńskich placówek dyplomatycznych;

b) podejmowanie działań mających na celu zapewnienie rozwoju regionom samorządowym Republiki Bialeńskiej;

c) doradztwo w zakresie prezydenckiej oraz ministerialnej inicjatywy ustawodawczej;

Artykuł 3.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2018 roku.

[Obrazek: ?url=3.bp.blogspot.com%2F--_kj0ziJT2c%2F...2FScan.jpg]
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
ANTONI KACPER BURBON-CONTI
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości