Rozporządzenie Prezydenta RB ws. sposobu losowania miejsc na listach wyborczych
#1
[official]
ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
WS. SPOSOBU LOSOWANIA MIEJSC NA LISTACH WYBORCZYCH

z dn. 6 lutego 2018 roku

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy specjalnej - Ordynacji Wyborczej z dn. 30 stycznia 2018 roku.

Artykuł 1.

Niniejsze rozporządzenie ma na celu ustalenie sposobu losowania miejsc na listach wyborczych.

Artykuł 2.

Losowanie przeprowadza automatycznie i bez ingerencji człowieka stosowny skrypt, każdorazowo w momencie wydawania oraz wyświetlania karty wyborczej obywatelowi.

Artykuł 3.

Nazwiska do skryptu wprowadzane są przez Marszałka Parlamentu w kolejności zgłoszeń.

Artykuł 4.

1. Marszałek Parlamentu w porozumieniu z Krajową Radą Informatyczną sprawuje nadzór nad poprawnością działania skryptu losowania.

2. Marszałkowi przysługuje prawo zlecenia Krajowej Radzie Informatycznej ingerencji w skrypt, jeśli uzna, że sposób losowania miejsc odbywa się z pogwałceniem zasad demokracji, przepisów niniejszego rozporządzenia lub przepisów ustawy specjalnej właściwej dla ordynowania wyborów.

Artykuł 5.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w momencie jego podjęcia.

[podpis]Tadeusz Krasnodębski
Prezydent Republiki Bialeńskiej[/podpis]

[/official]
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości