Postanowienie Prezydenta RB ws. mianowania sędziego
#1
[official]
POSTANOWIENIE PREZYDENTA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
WS. MIANOWANIA SĘDZIEGO

z dn. 8 lutego 2018 roku

Na podstawie art. 24 ust. 1 Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dn. 16 grudnia 2017 roku oraz art. 7 ust. 1 ustawy specjalnej o sądownictwie z dn. 3 stycznia 2018 roku.

Artykuł 1.

Niniejsze postanowienie ma na celu powołanie sędziego do orzekania w sprawie o wykładnię prawa na wniosek Tadeusza Krasnodębskiego złożony dn. 8 lutego 2018 roku.

Artykuł 2.

Wyznacza się Pawła Karola Medyceusza Zepa do rozpoznania wzmiankowanej sprawy.

Artykuł 3.

Niniejsze postanowienie jest skuteczne w momencie wejścia w życia uchwały Parlamentu Republiki Bialeńskiej w sprawie wyrażenia zgody na powołanie sędziego do rozpoznania wzmiankowanej sprawy.

[podpis]Tadeusz Krasnodębski
Prezydent Republiki Bialeńskiej[/podpis]
[/official]
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski




Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości