Rozporządzenie MO ws. organizacji tradycyjnych wyborów Mistera Bialenii
#1
Cytat:
[Obrazek: ?url=spolecznosc.bialenia.org.pl%2Fgalle..._33_49.png]
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OŚWIECENIA
WS. ORGANIZACJI TRADYCYJNYCH WYBORÓW MISTERA BIALENII

z dnia 11 lutego 2018 roku
Artykuł 1.
1. Niniejszym postanawiam o zorganizowaniu tradycyjnego, ogólnobialeńskiego konkursu - Wyborów Mistera Bialenii 2018.
2. Celem konkursu jest wybór najpiękniejszego mieszkańca Republiki Bialeńskiej i integracja społeczna.
3. Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Oświecenia w osobie Ministra Oświecenia, który może powierzyć obowiązki w tym zakresie innej osobie.

Artykuł 2.
1. W konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec Republiki Bialeńskiej, który do dnia 19 lutego 2018 roku zgłosi taką chęć w wyznaczonym przez organizatora wątku na Forum Republiki Bialeńskiej. Następnie organizator ogłosi publicznie oficjalna listę uczestników. Do każdego zgłoszenia powinna zostać dołączona grafika z awatarem uczestnika.
2. Wybory rozpoczną się dnia 25 lutego 2018 r. w wolnym mieście Temeszgad. W związku z tym władze miasta uznaje się za współorganizatorów tegorocznej edycji konkursu.
3. W ramach wyborów odbędzie się kilka konkurencji, w czasie których uczestnicy zobowiązani będą do publikacji materiału graficznego prezentującego postać z awatarów, których używali oni w chwili zgłoszenia, w konkretnym kontekście.

Artykuł 3.
1. Oceny prezentacji kandydatów dokona Żyry konkursowe w składzie:
-Minister Oświecenia,
-przedstawiciel wolnego miasta Temeszgad.
Każdy z członków Żyry przyznaje każdemu z uczestników od 0 do 5 punktów za występ w czasie każdej z konkurencji.
2. Zdobywca największej ilości punktów otrzyma tytuł Mistera Bialenii (względnie Miss Bialenii), dyplom, koronę, szarfę oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.
3. Dodatkowo Żyry wyłoni laureatów drugiego i trzeciego miejsca, którzy otrzymają tytuły Wicemisterów Bialenii (względnie Wicemiss Bialenii), dyplomy, diademy, szarfy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.
4. Decyzje Żyry są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
5. Organizator dopuszcza możliwość ufundowania dodatkowych nagród przez inne podmioty publiczne i prywatne.

Artykuł 4.
1. Sprawy związane z konkursem nieuregulowane na mocy niniejszego Rozporządzenia rozstrzyga Minister Oświecenia.
2. Rozporządzenie wchodzi w życie w chwili jego publikacji.[Obrazek: ?url=spolecznosc.bialenia.org.pl%2Fgalle..._00_56.png]
AMETYST FARADOBUS
MINISTER OŚWIECENIA
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, METROPOLITA TEMESZGADZKI
[img=0x89]https://spolecznosc.bialenia.org.pl/attachment.php?aid=6921[/img]
Odpowiedz
#2
Cytat:
[Obrazek: ?url=spolecznosc.bialenia.org.pl%2Fgalle..._33_49.png]
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OŚWIECENIA
WS. ZMIANY ROZPORZĄDZENIA
z dnia 27 lutego 2018 roku


Artykuł 1.
W rozporządzeniu Ministra Oświecenia z dnia 11 lutego 2018 r. ws. organizacji tradycyjnych wyborów Mistera Bialenii zmianie ulega treść punktu 2 artykułu 2. Znowelizowana treść brzmi: Wybory rozpoczną się dnia 25 lutego 2018 r. w wolnym mieście Temeszgad. W związku z tym władze miasta uznaje się za współorganizatorów tegorocznej edycji konkursu.

Artykuł 2.
Postanawiam, że Wybory Mistera Bialenii 2018 potrwają do czasu dopełnienia czynności określonych w artykule 3 wspomnianego rozporządzenia.

Artykuł 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie w chwili jego publikacji.[Obrazek: ?url=spolecznosc.bialenia.org.pl%2Fgalle..._00_56.png]
AMETYST FARADOBUS
MINISTER OŚWIECENIA
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, METROPOLITA TEMESZGADZKI
[img=0x89]https://spolecznosc.bialenia.org.pl/attachment.php?aid=6921[/img]
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości