Ustawa o zmianie ustawy o zrzeszeniach
#1
[official]
USTAWA O ZMIANIE USTAWY O ZRZESZENIACH
z dnia 12 lutego 2018 r.

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa ma na celu zmianę Ustawy o zrzeszeniach z dnia 12 marca 2016 r. z późniejszymi zmianami.

Artykuł 2.

Artykuł 4. wzmiankowanej ustawy zyskuje brzmienie:

[zmiana]
1. Zrzeszenia posiadają osobowość prawną.

2. W celu realizacji założeń zrzeszenia mogą założyć konta bankowe.

3. Stowarzyszenia mogą uzyskiwać środki z tytułu darowizn od osób fizycznych, prawnych oraz dotacji państwowych.

4. Członkowie stowarzyszeń nie mogą pobierać wynagrodzeń z tytułu prowadzenia swojej działalności.
[/zmiana]

Artykuł 3.

1. Niniejsza ustawa wchodzi w życie w momencie jej opublikowania.

2. W momencie wejścia w życie niniejszej ustawy moc prawną traci art. 13 ustawy Kodeks Gospodarczy z dnia 16 grudnia 2017 r.

[podpis]Antoni Kacper Burbon-Conti
Prezydent Republiki Bialeńskiej[/podpis][/official]
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości