Wyrok sędziego Republiki Bialeńskiej z dn. 19 lutego 2018 r. - W/2/2018
#1
[official]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 19 lutego 2018 roku
Sędzia Republiki Bialeńskiej
Tadeusz Krasnodębski

po rozpoznaniu dnia 19 lutego 2018 r.
sprawy W/2/2018 z wniosku: Antoniego Kacpra Burbon-Conti
o brzmieniu: Czy Prezydent Republiki Bialeńskiej jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej posiada wobec Sił Zbrojnych kompetencje Dowódcy Sił Zbrojnych RB?

orzeka

Prezydent Republiki Bialeńskiej posiada wobec Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej pełnię kompetencji Dowódcy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.

UZASADNIENIE

Art. 2 ust. 4 ustawy o Siłach Zbrojnych Republiki Bialeńskiej i służbie wojskowej z dn. 24 kwietnia 2016 roku z późn. zm. uznaje Prezydenta Republiki Bialeńskiej za przełożonego Dowódcy Sił Zbrojnych. Jednocześnie wzmiankowana ustawa w art. 2 ust. 2 określa sposób powołania Dowódcy, który to następuje w formie prezydenckiego postanowienia. Ponadto, Konstytucja Republiki Bialeńskiej z dn. 16 grudnia 2017 roku w art. 17 ust. 1 wymienia zwierzchnictwo Prezydenta Republiki Bialeńskiej nad Siłami Zbrojnymi jako jedno z głównych zadań głowy państwa.

Konstrukcja wyżej wymienionych przepisów składania Sąd do refleksji, że ustrojodawca konstruując zarówno ustawę zasadniczą, jak i ustalając brzmienie ustawy o Siłach Zbrojnych Republiki Bialeńskiej i służbie wojskowej, chciał głowie państwa powierzyć obowiązek kierowania armią i przewodniczenia jej. Zdaniem Sądu, sytuacja, w której Prezydent Republiki nie mógłby kierować Siłami Zbrojnymi osobiście i potrzebowałby do tego przedstawiciela, stałaby w sprzeczności z konstytucyjną zasadą zwierzchnictwa głowy państwa nad wojskiem. Dowódca Sił Zbrojnych ma być, według Sądu, osobą kierującą na co dzień armią bialeńską, przy jednoczesnym najwyższym zwierzchnictwie Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

W związku z powyższym, Sąd orzekł jak w sentencji.

[podpis]Tadeusz Krasnodębski[/podpis]
[/official]
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości