Projekt rozporządzenia WKNF ws. ustalenia wysokości wynagrodzeń
#1
Wysoka Komisjo!

Przedstawiam projekt rozporządzenia ustalającego wysokości wynagrodzeń pracowników instytucji państwowych.

Jeżeli nie pojawią się żadne uwagi, dzisiaj wieczorem przejdziemy do głosowania.

@"Bajtuś"‍  @"Sheldon Anszlus Lovelace"‍  @"Tadeusz Krasnodębski"‍

[official]
ROZPORZĄDZENIE WYSOKIEJ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W SPRAWIE
USTALENIA WYSOKOŚCI WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH
z dnia XX lutego 2018 r.
 
Na podstawie art. 6, ust. 1 Kodeksu Gospodarczego
 
Artykuł 1.
 
Ustala się wynagrodzenie dzienne realizowane w systemie Karty Pracy dla:
 
1. Prezydenta Republiki Bialeńskiej w wysokości 45 BLN;
 
2. Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej w wysokości 35 BLN;
 
3. Członków Gabinetu Prezydenta Republiki Bialeńskiej w wysokości 30 BLN;
 
4. Marszałka oraz Wicemarszałka Parlamentu Republiki Bialeńskiej w wysokości 35 BLN;
 
5. Posłów Parlamentu Republiki Bialeńskiej w wysokości 30 BLN;
 
6. Wysokiego Komisarza Nadzoru Finansowego w wysokości 35 BLN;
 
7. Członków Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego w wysokości 30 BLN;
 
8. Ambasadorów w wysokości 25 BLN;
 
9. Członków Krajowej Rady Informatycznej spośród Obywateli posiadających rangę "Krajowa Rada Informatyczna" w wysokości 30 BLN;
 
10. Marszałka Bialenii w wysokości 30 BLN;
 
11. Żołnierzy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej w wysokości 25 BLN;
 
12. Funkcjonariuszy Policji Krajowej w wysokości 25 BLN;

13. Rektora Uniwersytetu Bialeńskiego w wysokości 30 BLN;
 
14. Pracowników Uniwersytetu Bialeńskiego w wysokości 25 BLN;
 
15. Mentorów Instytutu Wsparcia Nowicjuszy w wysokości 25 BLN.

Artykuł 2.

1. Wynagrodzenia przysługujące z racji pełnienia funkcji Prezydenta lub Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej nie sumują się z wynagrodzeniem przysługującym Członkom Gabinetu Prezydenta Republiki Bialeńskiej.
 
2. Wynagrodzenia dla Marszałka lub Wicemarszałka Parlamentu nie sumują się z wynagrodzeniem przysługującym Posłom Parlamentu.
 
3. Wynagrodzenie przysługujące Wysokiemu Komisarzowi Nadzoru Finansowego nie sumuje się z wynagrodzeniem przysługującym Członkom Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego.
 
4. Wynagrodzenie przysługujące Marszałkowi Bialenii nie sumuje się z wynagrodzeniem przysługującym Żołnierzom Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.
 
Artykuł 3.
 
Jeżeli dana osoba zajmuje jednocześnie kilka stanowisk w jednej z instytucji wymienionych w art. 1. niniejszego rozporządzenia, wynagrodzenia nie sumują się. Wynagrodzenia pomiędzy różnymi instytucjami sumują się.

Artykuł 4.
 
1. Sędzia wyznaczony ad hoc do rozpoznania danej sprawy oraz sędziowie Trybunału Sprawiedliwości otrzymują wynagrodzenie każdorazowo za ukończenie danej sprawy. Wynagrodzenie to sumuje się z wynagrodzeniem należącym się sędziemu ad hoc oraz sędziom Trybunału Sprawiedliwości z tytułu pełnienia innych funkcji. 

2. Wynagrodzenie sędziego wynosi 40 BLN za ukończenie jednej sprawy.

3. Za ukończenie sprawy uznaje się wydanie wyroku lub orzeczenia bądź umorzenie postępowania.

4. Wynagrodzenie sędzia otrzymuje w przeciągu 7 dni od daty wejścia w życie orzeczenia lub wyroku zamykającego sprawę.

Artykuł 5.

Wynagrodzenia pracowników instytucji samorządowych wyznaczają odrębne przepisy.
 
Artykuł 6.
 
1. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie po 24 godzinach od momentu opublikowania.

2. Rezygnuje się z wypłacenia wszelkich zaległych wynagrodzeń.

[podpis]
[/podpis]
[/official]
#2
Zamiast:
4. Wynagrodzenie sędzia otrzymuje w przeciągu 7 dni od daty wejścia w życie orzeczenia lub wyroku zakańczającego sprawę.
według mnie powinno być:
4. Wynagrodzenie sędzia otrzymuje w przeciągu 7 dni od daty wejścia w życie orzeczenia lub wyroku zamykającego sprawę.
#3
Zmieniłem.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#4
(28.02.2018, 20:20:25)Antoni Kacper Burbon-Conti napisał(a): Jeżeli dana osoba zajmuje jednocześnie kilka stanowisk w instytucjach wymienionych w art. 1. niniejszego rozporządzenia, wynagrodzenia nie sumują się.

Czyli np. Ty dostaniesz tylko za prezydenturę, a za WKNF, UB i wojsko już nie?

(28.02.2018, 20:20:25)Antoni Kacper Burbon-Conti napisał(a): Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie po 24 godzinach od momentu opublikowania.

Nie uważam, aby to było konieczne. Już jakiś czas temu zrezygnowaliśmy z vacatio legis.

(28.02.2018, 20:20:25)Antoni Kacper Burbon-Conti napisał(a): Mentorów Instytutu Wsparcia Nowicjuszy w wysokości 20 BLN.

Po głębszym zastanowieniu postulowałbym 30 BLN. Tak jak pisałem wcześniej - mentorzy będą mieć dość sporo naprawdę merytorycznej pracy do zrobienia. O wiele więcej niż ma niejeden policjant, żołnierz czy asystent na UB. Dlatego najniższa w kraju pensja jest krzywdząca.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#5
(28.02.2018, 22:18:35)Tadeusz Krasnodębski napisał(a): Czyli np. Ty dostaniesz tylko za prezydenturę, a za WKNF, UB i wojsko już nie?
Masz rację, źle to ująłem, zaraz przeredaguję.

(28.02.2018, 22:18:35)Tadeusz Krasnodębski napisał(a): Nie uważam, aby to było konieczne. Już jakiś czas temu zrezygnowaliśmy z vacatio legis.
Zrobiłem to na prośbę Sheldona, który musi mieć czas na wprowadzenie odpowiednich zmian.

(28.02.2018, 22:18:35)Tadeusz Krasnodębski napisał(a): Po głębszym zastanowieniu postulowałbym 30 BLN. Tak jak pisałem wcześniej - mentorzy będą mieć dość sporo naprawdę merytorycznej pracy do zrobienia. O wiele więcej niż ma niejeden policjant, żołnierz czy asystent na UB. Dlatego najniższa w kraju pensja jest krzywdząca.
Instytut w rzeczywistości jeszcze nie rozpoczął swojej działalności. Jeżeli rozpocznie i będzie to funkcjonowało sprawnie, nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby wysokość wynagrodzenia zmienić. Teraz nas na to nie stać.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#6
(28.02.2018, 22:22:53)Antoni Kacper Burbon-Conti napisał(a): Zrobiłem to na prośbę Sheldona, który musi mieć czas na wprowadzenie odpowiednich zmian.

Chyba że tak, to nie mam nic przeciwko.

(28.02.2018, 22:22:53)Antoni Kacper Burbon-Conti napisał(a): Instytut w rzeczywistości jeszcze nie rozpoczął swojej działalności. Jeżeli rozpocznie i będzie to funkcjonowało sprawnie, nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby wysokość wynagrodzenia zmienić. Teraz nas na to nie stać.

Muszę się nie zgodzić. Rzeczywiście Instytut nie rozpoczął jeszcze działania, ale sam zakres jego kompetencji ustalony w uchwale już wskazuje na to, jak wiele pracy jest przed mentorami. W przeciwieństwie do Policji czy Sił Zbrojnych - gdzie faktycznie pracuje garstka osób, a wiele innych zatrudnionych jest "bo tak" i od dawna nic nie robią. Idąc Twoim tokiem myślenia, lepiej jest płacić osobom nieaktywnym dotychczas, niż osobom, które jeszcze nie miały szansy się wykazać. Poza tym, Instytut liczyć będzie raptem 4 osoby - to jest łączna różnica 40 BLN (podwyżka o 10 BLN pomnożona razy wszystkich mentorów). Nie mówimy o ogromnych kwotach.

Teraz zauważyłem jeszcze jedną kwestię, która mnie dość martwi:

(28.02.2018, 20:20:25)Antoni Kacper Burbon-Conti napisał(a): Członków Krajowej Rady Informatycznej w wysokości 20 BLN;

Postulowałbym raczej rozliczanie członków KRI za rzeczywiste dokonania, bo według ustawy w Radzie zasiada mnóstwo osób i to będą pieniądze wyrzucone w błoto. Faktyczne zasługi w dziedzinie informatyki mają głównie administratorzy (Sheldon, Hewret), nieco mniejsze - polegające na tworzeniu działów czy wrzucaniu belek informacyjnych - Maciej, Ty i ja. Rozróżnijmy to i wypłacajmy członkom KRI pensje tak, jak sędziom.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#7
(28.02.2018, 22:30:34)Tadeusz Krasnodębski napisał(a): Muszę się nie zgodzić. Rzeczywiście Instytut nie rozpoczął jeszcze działania, ale sam zakres jego kompetencji ustalony w uchwale już wskazuje na to, jak wiele pracy jest przed mentorami. W przeciwieństwie do Policji czy Sił Zbrojnych - gdzie faktycznie pracuje garstka osób, a wiele innych zatrudnionych jest "bo tak" i od dawna nic nie robią. Idąc Twoim tokiem myślenia, lepiej jest płacić osobom nieaktywnym, co pokazało doświadczenie, niż osobom, które jeszcze nie miały szansy się wykazać. Poza tym, Instytut liczyć będzie raptem 4 osoby - to jest łączna różnica 40 BLN (podwyżka o 10 BLN pomnożona razy wszystkich mentorów). Nie mówimy o ogromnych kwotach.

Ja tak tego nie widzę, ponieważ bycie Mentorem to coś dodatkowego (każdy i tak już będzie miał inne źródła dochodów) i o ile teraz może się pojawić kilka poradników, później praca będzie polegała wyłącznie na witaniu nowych mieszkańców. Oczywiście, masz prawo zgłosić poprawkę.

(28.02.2018, 22:30:34)Tadeusz Krasnodębski napisał(a): Postulowałbym raczej rozliczanie członków KRI za rzeczywiste dokonania, bo według ustawy w Radzie zasiada mnóstwo osób i to będą pieniądze wyrzucone w błoto. Faktyczne zasługi w dziedzinie informatyki mają głównie administratorzy (Sheldon, Hewret), nieco mniejsze - polegające na tworzeniu działów czy wrzucaniu belek informacyjnych - Maciej, Ty i ja. Rozróżnijmy to i wypłacajmy członkom KRI pensje tak, jak sędziom.

Nie zgadzam się z Tobą. Pojęcie Członków KRI funkcjonowało już w poprzednim rozporządzeniu i wówczas za Członków byli uznawani wyłącznie Obywatele posiadający rangę "Krajowa Rada Informatyczna" (lista nieco nieaktualna), tak też jest w tym przypadku. Jest to na chwilę obecną dokładnie 6 osób. Dopiszę fragment uszczegóławiający to.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#8
(28.02.2018, 22:43:26)Antoni Kacper Burbon-Conti napisał(a): Ja tak tego nie widzę, ponieważ bycie Mentorem to coś dodatkowego (każdy i tak już będzie miał inne źródła dochodów) i o ile teraz może się pojawić kilka poradników, później praca będzie polegała wyłącznie na witaniu nowych mieszkańców. Oczywiście, masz prawo zgłosić poprawkę.

Nie dodatkowe źródło dochodów. Chociażby dla Jana będzie to jedyne źródło utrzymania.
Tak, proszę o uwzględnienie poprawki nadającej mentorom pensję w wysokości 30 BLN.

(28.02.2018, 22:43:26)Antoni Kacper Burbon-Conti napisał(a): Nie zgadzam się z Tobą. Pojęcie Członków KRI funkcjonowało już w poprzednim rozporządzeniu i wówczas za Członków byli uznawani wyłącznie Obywatele posiadający rangę "Krajowa Rada Informatyczna" (lista nieco nieaktualna), tak też jest w tym przypadku. Jest to na chwilę obecną dokładnie 6 osób. Dopiszę fragment uszczegóławiający to.

Przypominam tylko, że o członkach KRI mówi ustawa o strukturach informatycznych (w art. 7). Choć w brzmieniu tym, które wysłałem Ci na Discordzie, będzie zgodne z ustawą.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#9
(28.02.2018, 22:47:27)Tadeusz Krasnodębski napisał(a): Przypominam tylko, że o członkach KRI mówi ustawa o strukturach informatycznych (w art. 7). Choć w brzmieniu tym, które wysłałem Ci na Discordzie, będzie zgodne z ustawą.

Zmieniłem tak, jak ja zaproponowałem. Powinno być dobrze.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#10
Czy mają Panowie jeszcze jakieś uwagi?
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#11
Ja już nie mam.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#12
Cytat:11. Żołnierzy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej w wysokości 30 BLN;
12. Funkcjonariuszy Policji Krajowej w wysokości 30 BLN;

Wydaje mi się, że robią oni mniej od KRI, a i tak dostają więcej.. zmniejszyłbym to do 25BLN.
Dodałbym jeszcze Rektora UB 35 BLN.

Co do niedocenionych pracowników KRI, to można przecież wypłacać jakąś premie za dobre sprawowanie.
(-) Sheldon Anszlus Lovelace
平和と進歩
Pokój i Postęp

UWAGA!!!
Odwołując się do mojej osoby:
a) nie używaj Nazwiska, jest ono zbyt cenne
b) zwracaj się poprzez oficjalne imię "Anszlus"
c) alternatywnie, aby uniknąć powtórzeń imienia, użyj *przed-imienia "Sheldon"
*przed-imię, coś na wzór drugiego imienia, jednak występuje ono przed oficjalnym imieniem. Mniej ważne od oficjalnego, jednak ważniejsze od drugiego. Stosowane jako zamiennik imienia oficjalnego.
#13
(01.03.2018, 00:29:51)Sheldon Anszlus Lovelace napisał(a): Co do niedocenionych pracowników KRI, to można przecież wypłacać jakąś premie za dobre sprawowanie.

Może w ogóle premie (załóżmy comiesięczne) to dobre rozwiązanie dla kontrowersyjnych funkcji (niby niewiele robiących, ale zarabiających te 30 BLN). Wtedy można by zmniejszyć stały dochód, a co miesiąc nagradzać dodatkami.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#14
(01.03.2018, 00:29:51)Sheldon Anszlus Lovelace napisał(a): Wydaje mi się, że robią oni mniej od KRI, a i tak dostają więcej.. zmniejszyłbym to do 25BLN.
Wprowadziłem kilka zmian.

(01.03.2018, 00:29:51)Sheldon Anszlus Lovelace napisał(a): Dodałbym jeszcze Rektora UB 35 BLN.
Będzie musiał mieć oddzielną grupę.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#15
Rektor UB to lider pracowników UB, więc nie jest potrzebna grupa dodatkowa.
(-) Sheldon Anszlus Lovelace
平和と進歩
Pokój i Postęp

UWAGA!!!
Odwołując się do mojej osoby:
a) nie używaj Nazwiska, jest ono zbyt cenne
b) zwracaj się poprzez oficjalne imię "Anszlus"
c) alternatywnie, aby uniknąć powtórzeń imienia, użyj *przed-imienia "Sheldon"
*przed-imię, coś na wzór drugiego imienia, jednak występuje ono przed oficjalnym imieniem. Mniej ważne od oficjalnego, jednak ważniejsze od drugiego. Stosowane jako zamiennik imienia oficjalnego.
#16
Zarządzam głosowanie.

Pragnę jedynie zwrócić uwagę co do poprawki, że wstępna wysokość uległa zmianie w moim projekcie.

Cytat:Karta do głosowania nad przyjęciem projektu rozporządzenia ws. ustalenia wysokości wynagrodzeń pracowników instytucji państwowych:

Antoni Kacper Burbon-Conti - ZA
Tadeusz Krasnodębski - 
Sheldon Anszlus Lovelace - 
Marek Bajtuś - 

Karta do głosowania nad przyjęciem poprawki Tadeusza Krasnodębskiego (z posta nr 8) do ww. projektu:

Antoni Kacper Burbon-Conti - PRZECIW
Tadeusz Krasnodębski - 
Sheldon Anszlus Lovelace - 
Marek Bajtuś - 
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#17
2x ZA
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#18
projekt - za
poprawka - przeciw
#19
Cytat:Karta do głosowania nad przyjęciem projektu rozporządzenia ws. ustalenia wysokości wynagrodzeń pracowników instytucji państwowych:

Antoni Kacper Burbon-Conti - ZA
Tadeusz Krasnodębski - ZA
Sheldon Anszlus Lovelace - ZA
Marek Bajtuś - ZA

Karta do głosowania nad przyjęciem poprawki Tadeusza Krasnodębskiego (z posta nr 8) do ww. projektu:

Antoni Kacper Burbon-Conti - PRZECIW
Tadeusz Krasnodębski - ZA
Sheldon Anszlus Lovelace - PRZECIW
Marek Bajtuś - PRZECIW
(-) Sheldon Anszlus Lovelace
平和と進歩
Pokój i Postęp

UWAGA!!!
Odwołując się do mojej osoby:
a) nie używaj Nazwiska, jest ono zbyt cenne
b) zwracaj się poprzez oficjalne imię "Anszlus"
c) alternatywnie, aby uniknąć powtórzeń imienia, użyj *przed-imienia "Sheldon"
*przed-imię, coś na wzór drugiego imienia, jednak występuje ono przed oficjalnym imieniem. Mniej ważne od oficjalnego, jednak ważniejsze od drugiego. Stosowane jako zamiennik imienia oficjalnego.
#20
Zamykam głosowanie. Stwierdzam, iż projekt ustawy został przyjęty, poprawka odrzucona.

Następnym razem zachęcam do korzystania z przygotowanej karty do głosowania.

@"Sheldon Anszlus Lovelace" proszę o przygotowanie systemu do wypłat.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości