Rozporządzenie WKNF ws. ustalenia wysokości wynagrodzeń
#1
[official]
ROZPORZĄDZENIE WYSOKIEJ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W SPRAWIE
USTALENIA WYSOKOŚCI WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH
z dnia 1 marca 2018 r.

Na podstawie art. 6, ust. 1 Kodeksu Gospodarczego

Artykuł 1.

Ustala się wynagrodzenie dzienne realizowane w systemie Karty Pracy dla:

1. Prezydenta Republiki Bialeńskiej w wysokości 45 BLN;

2. Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej w wysokości 35 BLN;

3. Członków Gabinetu Prezydenta Republiki Bialeńskiej w wysokości 30 BLN;

4. Marszałka oraz Wicemarszałka Parlamentu Republiki Bialeńskiej w wysokości 35 BLN;

5. Posłów Parlamentu Republiki Bialeńskiej w wysokości 30 BLN;

6. Wysokiego Komisarza Nadzoru Finansowego w wysokości 35 BLN;

7. Członków Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego w wysokości 30 BLN;

8. Ambasadorów w wysokości 25 BLN;

9. Członków Krajowej Rady Informatycznej spośród Obywateli posiadających rangę "Krajowa Rada Informatyczna" w wysokości 30 BLN;

10. Marszałka Bialenii w wysokości 30 BLN;

11. Żołnierzy Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej w wysokości 25 BLN;

12. Funkcjonariuszy Policji Krajowej w wysokości 25 BLN;

13. Rektora Uniwersytetu Bialeńskiego w wysokości 30 BLN;

14. Pracowników Uniwersytetu Bialeńskiego w wysokości 25 BLN;

15. Mentorów Instytutu Wsparcia Nowicjuszy w wysokości 25 BLN.

Artykuł 2.

1. Wynagrodzenia przysługujące z racji pełnienia funkcji Prezydenta lub Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej nie sumują się z wynagrodzeniem przysługującym Członkom Gabinetu Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

2. Wynagrodzenia dla Marszałka lub Wicemarszałka Parlamentu nie sumują się z wynagrodzeniem przysługującym Posłom Parlamentu.

3. Wynagrodzenie przysługujące Wysokiemu Komisarzowi Nadzoru Finansowego nie sumuje się z wynagrodzeniem przysługującym Członkom Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego.

4. Wynagrodzenie przysługujące Marszałkowi Bialenii nie sumuje się z wynagrodzeniem przysługującym Żołnierzom Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 3.

Jeżeli dana osoba zajmuje jednocześnie kilka stanowisk w jednej z instytucji wymienionych w art. 1. niniejszego rozporządzenia, wynagrodzenia nie sumują się. Wynagrodzenia pomiędzy różnymi instytucjami sumują się.

Artykuł 4.

1. Sędzia wyznaczony ad hoc do rozpoznania danej sprawy oraz sędziowie Trybunału Sprawiedliwości otrzymują wynagrodzenie każdorazowo za ukończenie danej sprawy. Wynagrodzenie to sumuje się z wynagrodzeniem należącym się sędziemu ad hoc oraz sędziom Trybunału Sprawiedliwości z tytułu pełnienia innych funkcji. 

2. Wynagrodzenie sędziego wynosi 40 BLN za ukończenie jednej sprawy.

3. Za ukończenie sprawy uznaje się wydanie wyroku lub orzeczenia bądź umorzenie postępowania.

4. Wynagrodzenie sędzia otrzymuje w przeciągu 7 dni od daty wejścia w życie orzeczenia lub wyroku zamykającego sprawę.

Artykuł 5.

Wynagrodzenia pracowników instytucji samorządowych wyznaczają odrębne przepisy.

Artykuł 6.

1. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie po 24 godzinach od momentu opublikowania.

2. Rezygnuje się z wypłacenia wszelkich zaległych wynagrodzeń.

[podpis]Antoni Kacper Burbon-Conti
Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego[/podpis]
[/official]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości