Wyrok Sędziego Republiki Bialeńskiej z 4 marca 2018 r. - W/4/2018
#1
[official]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 4 marca 2018 roku
Sędzia Republiki Bialeńskiej
Paweł Karol Medyceusz Zep

po rozpoznaniu w dniach 28 lutego 2018 r., 4 marca 2018 r.
sprawy W/4/2018 z wniosku: Antoniego Kacpra Burbona-Contiego
o brzmieniu: Czy osobie uznanej za zmarłą postanowieniem Sądu powinno zostać odebrane prawo przebywania na forum Republiki Bialeńskiej, a co za tym idzie możliwość publikowania postów?

orzeka

Prawo przebywania na forum Republiki Bialeńskiej oraz możliwość publikowania postów powinno zostać odebrane osobie, wobec której postanowienie Sądu o uznaniu za zmarłą miało charakter deklaratoryjny.

UZASADNIENIE

Sąd w pełni akceptuje orzeczenie wydane w sprawie W/3/2018 dotyczące charakteru orzeczeń wydawanych na podstawie art. 3 ustawy Kodeks cywilny, w tym wywody dotyczące charakteru złożonego oświadczenia o v-śmierci.

Cytat:Ostatnim przypadkiem, kiedy to Sąd Ludowy/Sędzia Republiki Bialeńskiej uznaje osobę za zmarłą w drodze postanowienia, to deklaracja (oświadczenie) o “v-śmierci” tej osoby. Wówczas orzeczenie wydane przez Sędziego będzie miało charakter deklaratywny (deklaratoryjny). Przede wszystkim należy zauważyć, że w Republice Bialeńskiej zgodnie z przyjętym zwyczajem oraz z doktryną prawną, deklaracje oraz oświadczenia mają skutek natychmiastowy. Przepisy Republiki Bialeńskiej nie przewidują możliwości cofnięcia danej deklaracji, natomiast organy ustawowe zobowiązane są do wydania postanowienia, bądź orzeczenia potwierdzające natychmiastowo zaistniały fakt prawny. A więc w związku z niemożnością cofnięcia deklaracji, niemożliwe jest również cofnięcie postanowienia Sądu Ludowego/Sędziego Republiki Bialeńskiej w sprawie uznania osoby za zmarłą.

Oprócz tego należy uznać, że oświadczenie o v-śmierci zostaje sporządzone i opublikowane w sposób świadomy oraz w pełni dobrowolny. Osoba sporządzająca taką deklarację winna zdawać sobie sprawę z natychmiastowych konsekwencji śmierci wynikających z nie tylko z przepisów Kodeksu Cywilnego, ale również z przepisów innych ustaw. W związku z tym, nie mamy tutaj do czynienia z fikcją prawną, a z działaniem rzeczywistym, zamierzonym przez daną osobę. Sąd Ludowy/Sędzia Republiki Bialeńskiej otrzymuje jasną i ostateczną deklarację v-śmierci, na podstawie której wyłącznie potwierdza stan prawny wynikający z tej deklaracji.

Dlatego też osoba, która sporządziła oświadczenie o v-śmierci, a Sąd potwierdził ten stan prawny, nie może publikować postów ani przebywać na forum. V-śmierć oznacza zakończenie losów danego mikronauty, a jego wskrzeszenie sprzeczne byłoby zarówno z prawem Republiki, jak i przede wszystkim z prawami mikroświata.

Z tych względów orzeczono jak wyżej.

[Obrazek: ?url=funkyimg.com%2Fi%2F2wCEE.png][/official]
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości