Wniosek o wykładnię prawa - 9 marca 2018 r.
#1
[official]Wolnograd, dn. 9 marca 2018 roku

WNIOSEK
O WYKŁADNIĘ PRAWA


Dane wnioskodawcy: Aureliusz Paweł Medyceusz Zep

Przedmiot wniosku: art. 13 ust. 2 ustawy specjalnej - Ordynacja Wyborcza z dn. 30 stycznia 2018 roku

Treść wniosku:Jak należy rozumieć zwrot  "do którego można dołączyć formułę religijną"  w przysiędze parlamentarzysty? Otóż czym jest, jak powinna brzmieć, do czego się odwoływać owa formuła religijna? Czy niepoważne, uwłaczające wręcz powadze Parlamentu formuły stosowane przez niektórych "wybrańców Narodu" spełniają ten wymóg, czy ich przysięgi są nieważne?[podpis]Aureliusz Paweł Medyceusz Zep[/podpis][/official]

x. bkl. net. Aurelio de Medici y Zep
Kanclerz Carstwa Brodryjskiego


Odpowiedz
#2
@"Tadeusz Krasnodębski" czy zechciałbyś przekazać powyższą sprawę @"Paweł Karol Medyceusz Zep", jeżeli również i tą zechciałby się zająć?
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

Odpowiedz
#3
[official]
POSTANOWIENIE
z dnia 23 kwietnia 2018 roku

Sędzia Republiki Bialeńskiej
Severino Castiglioni


po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia br.
wniosku o dokonanie wykładni prawa: Jak należy rozumieć zwrot "do którego można dołączyć formułę religijną" w przysiędze parlamentarzysty? Otóż czym jest, jak powinna brzmieć, do czego się odwoływać owa formuła religijna? Czy niepoważne, uwłaczające wręcz powadze Parlamentu formuły stosowane przez niektórych "wybrańców Narodu" spełniają ten wymóg, czy ich przysięgi są nieważne?

złożonego przez: Aurelio Bentiniego

postanawia:

Artykuł 1.

Przyjąć wniosek do rozpoznania i skierować sprawę na wokandę, nadając jej sygnaturę W/7/2018.

Artykuł 2.

Odstąpić od uzasadnienia.

[podpis]Severino Castiglioni
Sędzia Republiki Bialeńskiej[/podpis]
[/official]
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości