W/5/2018
#1
[official]
Wolnograd, dn. 5 marca 2018 roku

WNIOSEK
O WYKŁADNIĘ PRAWA

Dane wnioskodawcy: Tadeusz Krasnodębski

Przedmiot wniosku: art. 47 ustawy - Kodeks Karny z dn. 25 lipca 2016 roku z późniejszymi zmianami
Ustawa - Kodeks Cywilny z dn. 24 września 2016 roku z późniejszymi zmianami
Wyrok Sędziego Republiki Bialeńskiej z dn. 28 lutego 2018 roku w sprawie o sygn. W/03/2018
Wyrok Sędziego Republiki Bialeńskiej z dn. 4 marca 2018 roku w sprawie o sygn. W/4/2018

Treść wniosku: Czy w sytuacji, kiedy osoba, która została przez sąd uznana za osobę zmarłą i postanowienie to ma charakter deklaratoryjny, zakłada na forum Republiki Bialeńskiej kolejne konto i posługuje się nim, należy banować każde kolejne konto takiej osoby? Czy należy w tej sytuacji przeprowadzać postępowanie karne w sprawie o posługiwanie się kolejną tożsamością, czy blokada konta następuje bez wyroku w sprawie karnej, a na mocy orzeczenia w sprawie uznania za osobę zmarłą?

[podpis]Tadeusz Krasnodębski[/podpis][/official]


[official]
POSTANOWIENIE
z dnia 9 marca 2018 roku

Sąd Republiki Bialeńskiej
w składzie: Hewret von Thorn


po rozpoznaniu w dniu 9 marca br.
wniosku o dokonanie wykładni prawa: Czy w sytuacji, kiedy osoba, która została przez sąd uznana za osobę zmarłą i postanowienie to ma charakter deklaratoryjny, zakłada na forum Republiki Bialeńskiej kolejne konto i posługuje się nim, należy banować każde kolejne konto takiej osoby? Czy należy w tej sytuacji przeprowadzać postępowanie karne w sprawie o posługiwanie się kolejną tożsamością, czy blokada konta następuje bez wyroku w sprawie karnej, a na mocy orzeczenia w sprawie uznania za osobę zmarłą?

złożonego przez: Tadeusza Krasnodębskiego

postanawia:

Artykuł 1.

Przyjąć wniosek do rozpoznania i skierować sprawę na wokandę, nadając jej sygnaturę W/5/2018.

Artykuł 2.

Odstąpić od uzasadnienia.

[pozdro]
[Obrazek: ?url=i68.tinypic.com%2Ffmg07.jpg]
          Sędzia Republiki Bialeńskiej Ad hoc[/pozdro]
[/official]
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
#2
[official]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 3 kwietnia 2018 roku
Sędzia Republiki Bialeńskiej
Severino Castiglioni

po rozpoznaniu dnia 3 kwietnia 2018 r.
sprawy W/5/2018 z wniosku: Tadeusza Krasnodębskiego
o brzmieniu: Czy w sytuacji, kiedy osoba, która została przez sąd uznana za osobę zmarłą i postanowienie to ma charakter deklaratoryjny, zakłada na forum Republiki Bialeńskiej kolejne konto i posługuje się nim, należy banować każde kolejne konto takiej osoby? Czy należy w tej sytuacji przeprowadzać postępowanie karne w sprawie o posługiwanie się kolejną tożsamością, czy blokada konta następuje bez wyroku w sprawie karnej, a na mocy orzeczenia w sprawie uznania za osobę zmarłą?

orzeka

Właściciel konta, który posługuje się nową tożsamością wirtualną na stronach internetowych Republiki Bialeńskiej w przypadku, w którym jego poprzednia tożsamość została przez sąd uznana za zmarłą, nie narusza prawa Republiki. Nie powinien więc podlegać żadnym sankcjom, ani nie powinno toczyć się wobec niego żadne postępowanie karne.

UZASADNIENIE

Przepis art. 47 Kodeksu karnego sankcjonuje posługiwanie się więcej niż jedną tożsamością. Sam stanowi również źródło normy sankcjonowanej, zakazującej tzw. kloningu. Na jego mocy zakazane jest w Republice Bialeńskiej posługiwanie się więcej niż jedną tożsamością. Tożsamością, zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy z 25 lutego 2017 r. ze zm. o strukturach informatycznych są dane osobowe, którymi właściciel konta posługuje się na stronach internetowych Republiki Bialeńskiej. Rejestracja konta to nadanie imienia i nazwiska, a więc tożsamości wirtualnej (art. 3 ust. 1 ww. ustawy). Oznacza to, że w Republice można mieć w danym momencie tylko jedno konto pod jednymi danymi osobowymi.

Znamię czasownikowe "posługuje" jednoznacznie przesądza, że typ ten można popełnić wyłącznie przez działanie. Zdaniem Sądu "posługiwać się" oznacza jednocześnie korzystać co najmniej z dwóch kont, a tym samym posiadać co najmniej dwie tożsamości wirtualne. W przypadku, w którym jedno konto jest nieaktywne z powodu uznania osoby pod daną tożsamością za zmarłą (zablokowane przez Administrację), właściciel nowego konta nie posiada drugiej tożsamości, tylko nową - w tym stanie faktycznym pierwszą.

Trzeba koniecznie dodać, że taka interpretacja nie zezwala na tworzenie nowych kont pod zmienionymi danymi osobowymi przez przestępców, którzy odbywają kary pozbawienia wolności lub banicji. Jest to zakazane na mocy normy wypływającej z przepisu art. 3 ust 1. w zw. z art. 2 pkt b ustawy z 28 grudnia 2016 r. ze zm. o postępowaniu w sprawie osób niepożądanych (Osoby niepożądane nie mają prawa przebywać na terytorium państwa pod jakąkolwiek tożsamością).

Z tych względów orzeczono jak wyżej.

[podpis]Severino Castiglioni
Sędzia Republiki Bialeńskiej[/podpis]
[/official]
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości