Projekt rozporządzenia WKNF ws. zasad zawierania umów o pracę
#1
Wysoka Komisjo!

Zapraszam do zapoznania się z projektem rozporządzenia dotyczącym umów o pracę. Zachęcam do zgłaszania uwag. Mam wątpliwości nt. artykułu 3., dlatego chętnie poznam Wasze stanowisko na ten temat.

@"Tadeusz Krasnodębski" @"Sheldon Anszlus Lovelace" @"Bajtuś"

[official]
ROZPORZĄDZENIE WYSOKIEJ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W SPRAWIE
ZASAD ZAWIERANIA UMÓW O PRACĘ
z dnia xx 2018 r.

Na podstawie art. 8 Kodeksu Gospodarczego
 
Artykuł 1.
 
Umowa o pracę jest zawierana pomiędzy pracodawcą - przedstawicielem przedsiębiorstwa a pracownikiem - osobą zatrudnianą.
 
Artykuł 2.
 
Umowa musi zawierać wysokość wynagrodzenia, wielkość etatu oraz czas zatrudnienia lub działanie, za które pracownik otrzyma wynagrodzenie, a także zakres obowiązków lub inne wymagania. Umowa wchodzi w życie po złożeniu pod nią podpisów przez strony i opublikowaniu jej przez pracodawcę w stosownym dziale. Strony mogą ustalić inny termin wejścia w życie umowy, z zastrzeżeniem, że warunki ze zdania poprzedniego muszą zostać spełnione.

Artykuł 3.

Przedsiębiorstwa mają prawo zatrudniać dowolną liczbę pracowników, jednak jeden pracownik może być zatrudniony wyłącznie na jeden etat. Części etatów w różnych przedsiębiorstwach nie mogą przekraczać jednego, pełnego etatu.

Artykuł 4.

Umowa o pracę musi zawierać czas zatrudnienia (tydzień, miesiąc, kilka miesięcy, czas nieokreślony) lub działanie, za które pracownik otrzyma wynagrodzenie (umowa rozwiązuje się w momencie wykonania przez pracownika działania określonego w umowie, za które otrzymuje wynagrodzenie).

Artykuł 5.
 
1. Niewywiązywanie się przez obie strony umowy z przepisów zawartych w umowie podlega karze.

2. W przypadku uznania przez Wysokiego Komisarza umowy za zawartą nieważnie lub niezgodnie z prawem, Wysoki Komisarz ma prawo wydać postanowienie, w którym unieważni umowę wraz z uzasadnieniem swojej decyzji. Pracodawcy oraz pracownikowi przysługuje odwołanie od niniejszej decyzji.

Artykuł 6.

Pracodawca lub pracownik mają prawo rozwiązać umowę. Okres wypowiedzenia umowy wynosi 3 dni, chyba że umowa określa inaczej.

Artykuł 7.

1. Pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia poddziału w dziale firmy w celu przechowywania umów. 

2. Komisji przysługuje prawo przechowywania umów o pracę.
 
Artykuł 8.
 
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w momencie opublikowania.

[podpis]
[/podpis]
[/official]
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#2
Ja jestem przeciwny istnieniu art. 3. Nie powinniśmy ingerować w to, ile ktoś będzie miał etatów - to nie jest nasza sprawa, bo nie Skarb Państwa będzie opłacał pracowników, tylko pracodawca. Jeśli ktoś ma życzenie pracować na 5 etatach w 5 różnych firmach, proszę bardzo. Komisji nic do tego.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#3
Przechodzimy do głosowania. Ponieważ nikt poza Tadkiem nie zabrał głosu nt. art. 3. - będziemy nad tym głosować jako nad poprawką.

Karta go głosowania napisał(a):Karta do głosowania nad przyjęciem projektu rozporządzenia ws. zasad zawierania umów o pracę:

Antoni Kacper Burbon-Conti - ZA
Tadeusz Krasnodębski -
Sheldon Anszlus Lovelace -
Marek Bajtuś -

Karta go głosowania napisał(a):Karta do głosowania nad przyjęciem poprawki Tadeusza Krasnodębskiego do rozporządzenia:

Antoni Kacper Burbon-Conti - WSTRZYMUJĘ SIĘ
Tadeusz Krasnodębski -
Sheldon Anszlus Lovelace -
Marek Bajtuś -

@"Tadeusz Krasnodębski" @"Sheldon Anszlus Lovelace" @"Bajtuś"
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#4
Cytat:Karta do głosowania nad przyjęciem projektu rozporządzenia ws. zasad zawierania umów o pracę:

Antoni Kacper Burbon-Conti - ZA
Tadeusz Krasnodębski - ZA
Sheldon Anszlus Lovelace -
Marek Bajtuś -

Cytat:Karta do głosowania nad przyjęciem poprawki Tadeusza Krasnodębskiego do rozporządzenia:

Antoni Kacper Burbon-Conti - WSTRZYMUJĘ SIĘ
Tadeusz Krasnodębski - ZA
Sheldon Anszlus Lovelace -
Marek Bajtuś -
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#5
Nie miałem kiedy się wypowiedzieć, ale nie widzę uwag. Powinno to dobrze działać. Te etaty jedynie co Tadeusz już zaproponował.

Cytat:Karta do głosowania nad przyjęciem projektu rozporządzenia ws. zasad zawierania umów o pracę:

Antoni Kacper Burbon-Conti - ZA
Tadeusz Krasnodębski - ZA
Sheldon Anszlus Lovelace - ZA
Marek Bajtuś -

Cytat:Karta do głosowania nad przyjęciem poprawki Tadeusza Krasnodębskiego do rozporządzenia:

Antoni Kacper Burbon-Conti - WSTRZYMUJĘ SIĘ
Tadeusz Krasnodębski - ZA
Sheldon Anszlus Lovelace - ZA
Marek Bajtuś -
(-) Sheldon Anszlus Lovelace
平和と進歩
Pokój i Postęp

UWAGA!!!
Odwołując się do mojej osoby:
a) nie używaj Nazwiska, jest ono zbyt cenne
b) zwracaj się poprzez oficjalne imię "Anszlus"
c) alternatywnie, aby uniknąć powtórzeń imienia, użyj *przed-imienia "Sheldon"
*przed-imię, coś na wzór drugiego imienia, jednak występuje ono przed oficjalnym imieniem. Mniej ważne od oficjalnego, jednak ważniejsze od drugiego. Stosowane jako zamiennik imienia oficjalnego.
#6
a gdzie się podział mój post z głosowaniem?
Było 2 x ZA
#7
Dziękuję za udział w głosowaniu. Komisja projekt oraz poprawkę przyjęła.

@"Bajtuś" Może to głosowanie pomyliło Ci się z jakimś innym lub wystąpił jakiś błąd podczas przesyłania postu?
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości