Projekt rozporządzenia WKNF ws. zasiłku dla nowych obywateli i mieszkańców RB
#1
Wysoka Komisjo!
 
Poniżej przedstawiam rozporządzenie, które pozwoli na wypłatę zasiłku dla nowych Obywateli Republiki Bialeńskiej. Zachęcam do zabrania głosu. Jednocześnie przypominam, iż zgodnie z art. 24 KG zasiłek nie może przekraczać połowy najniższego krajowego wynagrodzenia. Uchwała, nad którą będziemy dzisiaj głosować, ustala wysokość najniższej krajowej na 5 BLN, a więc 2,5 BLN zasiłku to kwota maksymalna. 

@"Bajtuś" @"Tadeusz Krasnodębski" @"Sheldon Anszlus Lovelace"

[official]
ROZPORZĄDZENIE WYSOKIEJ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W SPRAWIE
ZASIŁKU DLA NOWYCH OBYWATELI I MIESZKAŃCÓW REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
z dnia xx 2018 r.
 
Na podstawie art. 24 Kodeksu Gospodarczego
 
Artykuł 1.

Ustala się zasiłek dla nowych obywateli Republiki Bialeńskiej wypłacany ze środków Skarbu Państwa.
 
Artykuł 2.

Zasiłek wynosi 2,5 BLN dziennie.

Artykuł 3.

Zasiłek jest wypłacany obywatelom Republiki Bialeńskiej maksymalnie do 70 dni od momentu zarejestrowania konta na forum.

Artykuł 4.

Zasiłek wypłacany jest w systemie Karty Pracy.

Artykuł 5.

1. W momencie rejestracji na konto użytkownika forum wypłaca się 2 BLN ze środków Skarbu Państwa.

2. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania w przypadku otwierania kont bankowych.
 
Artykuł 5.
 
1. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w momencie opublikowania.

2. Przepisy zawarte w rozporządzeniu nie mają zastosowania do użytkowników forum zarejestrowanych przed przyjęciem niniejszego aktu.

[podpis]
[/podpis]
[/official]
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#2
Dopisałbym coś o tym, że w razie znalezienie pracy bądź innego stałego źródła dochodu, zasiłek przestaje być wypłacany. I może jeszcze, że można wypłacać również obywatelom powracającym, którzy od dawna są mieszkańcami Bialenii, ale nie mają żadnych środków na kontach.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#3
Owszem, jednak byłoby to trudniej wykonać technicznie. Lepiej odpowie na to @"Sheldon Anszlus Lovelace".
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#4
Czy ja wiem? Zróbmy po prostu grupę zasiłkową i wypłacajmy tak, jak Karty Pracy. Osoby, którym zapomoga się należy, dodawano by do grupy ręcznie. Wink
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#5
Bardziej jestem za automatem niż ręcznym wykonywaniem wszystkiego, ale niech się Sheldon wypowie.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#6
O, i trzeba w ostatnim artykule zrobić ustęp o tym, czy zasiłek obejmuje też nowych obywateli zarejestrowanych przed wejściem w życie rozporządzenia.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#7
Można zrobić tak jak to proponuję Antoni, a dodatkowo zrobić grupę, dla powracających obywateli.
Jednak chodzi o automatyczne wysyłanie wynagrodzenia czy podbijanie karty pracy? Proponuje KP żeby się przyzwyczaili do odbierania wynagrodzeń.
(-) Sheldon Anszlus Lovelace
平和と進歩
Pokój i Postęp

UWAGA!!!
Odwołując się do mojej osoby:
a) nie używaj Nazwiska, jest ono zbyt cenne
b) zwracaj się poprzez oficjalne imię "Anszlus"
c) alternatywnie, aby uniknąć powtórzeń imienia, użyj *przed-imienia "Sheldon"
*przed-imię, coś na wzór drugiego imienia, jednak występuje ono przed oficjalnym imieniem. Mniej ważne od oficjalnego, jednak ważniejsze od drugiego. Stosowane jako zamiennik imienia oficjalnego.
#8
To może w ogóle zróbmy w formie KP? A w momencie rejestracji już pierwsze 2,5 BLN na koncie - na wypadek konieczności wysłania PW czy coś.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#9
Zaktualizowałem projekt zgodnie z powyższymi uwagami. Proszę zgłaszać uwagi.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#10
Brak uwag.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#11
O, rząd da 500+.
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, METROPOLITA TEMESZGADZKI
[img=0x89]https://spolecznosc.bialenia.org.pl/attachment.php?aid=6921[/img]
#12
Nie zgłaszam uwag.
(-) Sheldon Anszlus Lovelace
平和と進歩
Pokój i Postęp

UWAGA!!!
Odwołując się do mojej osoby:
a) nie używaj Nazwiska, jest ono zbyt cenne
b) zwracaj się poprzez oficjalne imię "Anszlus"
c) alternatywnie, aby uniknąć powtórzeń imienia, użyj *przed-imienia "Sheldon"
*przed-imię, coś na wzór drugiego imienia, jednak występuje ono przed oficjalnym imieniem. Mniej ważne od oficjalnego, jednak ważniejsze od drugiego. Stosowane jako zamiennik imienia oficjalnego.
#13
Jeżeli tak, przechodzimy do głosowania.

Karta do głosowania napisał(a):Karta do głosowania nad przyjęciem projektu rozporządzenia ws. zasiłku dla nowych obywateli i mieszkańców RB:

Antoni Kacper Burbon-Conti - ZA
Tadeusz Krasnodębski -
Sheldon Anszlus Lovelace - 
Marek Bajtuś - 

@"Bajtuś"
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

#14
Cytat:Karta do głosowania nad przyjęciem projektu rozporządzenia ws. zasiłku dla nowych obywateli i mieszkańców RB:

Antoni Kacper Burbon-Conti - ZA
Tadeusz Krasnodębski - ZA
Sheldon Anszlus Lovelace -
Marek Bajtuś -
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
#15
Cytat:Karta do głosowania nad przyjęciem projektu rozporządzenia ws. zasiłku dla nowych obywateli i mieszkańców RB:

Antoni Kacper Burbon-Conti - ZA
Tadeusz Krasnodębski - ZA
Sheldon Anszlus Lovelace - ZA
Marek Bajtuś -
(-) Sheldon Anszlus Lovelace
平和と進歩
Pokój i Postęp

UWAGA!!!
Odwołując się do mojej osoby:
a) nie używaj Nazwiska, jest ono zbyt cenne
b) zwracaj się poprzez oficjalne imię "Anszlus"
c) alternatywnie, aby uniknąć powtórzeń imienia, użyj *przed-imienia "Sheldon"
*przed-imię, coś na wzór drugiego imienia, jednak występuje ono przed oficjalnym imieniem. Mniej ważne od oficjalnego, jednak ważniejsze od drugiego. Stosowane jako zamiennik imienia oficjalnego.
#16
wstrzymuję się
#17
Jak nie zapomnę to wieczorem wprowadzę to do karty pracy.

Już gotowe do odpalenia.
(-) Sheldon Anszlus Lovelace
平和と進歩
Pokój i Postęp

UWAGA!!!
Odwołując się do mojej osoby:
a) nie używaj Nazwiska, jest ono zbyt cenne
b) zwracaj się poprzez oficjalne imię "Anszlus"
c) alternatywnie, aby uniknąć powtórzeń imienia, użyj *przed-imienia "Sheldon"
*przed-imię, coś na wzór drugiego imienia, jednak występuje ono przed oficjalnym imieniem. Mniej ważne od oficjalnego, jednak ważniejsze od drugiego. Stosowane jako zamiennik imienia oficjalnego.
#18
Dziękuję za udział w głosowaniu. Projekt rozporządzenia przez Komisję został przyjęty.

@"Sheldon Anszlus Lovelace" możesz wprowadzać.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości