Korpus Reprezentacyjny SZ RB
#1
[Obrazek: bialenia-ikona.png]

Korpus Reprezentacyjny SZbrojnych Republiki Bialeńskiej


Korpus Reprezentacyjny jest specjalną, wyjątkową jednostką bialeńskiej armii. Został utworzony 19 lutego 2018 roku na mocy rozkazu Dowódcy SZ RB, a jego organizację powierzono Ametystowi Faradobusowi, który otrzymał stanowisko Dyrektora Ceremoniału Wojskowego. Siedziba Korpusu czasowo znajduje się w bazie 1. Brygady Obrony Terytorialnej w pobliżu Wolnogradu, ale docelowo ma zostać przeniesiona do samej stolicy. Jednostka podlega bezpośrednio Dowództwu naszej armii. Jej zadaniem jest udział w uroczystościach państwowych, wizytach na najwyższym szczeblu oraz działalność artystyczna na chwałę Zielonej Ojczyzny i jej sił zbrojnych. Żołnierze Korpusu pełnią również warty honorowe w reprezentacyjnych miejscach, wyjątkowych i ważnych dla naszego państwa.

[Obrazek: 0003CYOTW2JLD4FT-C317-F3.jpg]

W skład Korpusu wchodzą żołnierze wszystkich rodzajów wojsk. Tworzą one trzy Kompanie Reprezentacyjne: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej. W skład każdej z nich wchodzi 100 żołnierzy. Trzecią kompanią jest Kompania Logistyczna zapewniająca obsługę całej jednostki. Liczy ona również 100 żołnierzy i dysponuje:

-kuchnią polową,
-5 samochodami transportowymi,
-2 autobusami.

Oprócz wspomnianych pododdziałów w skład Korpusu wchodzą dwa wojskowe zespoły artystyczne. Kandydaci na ich członków poszukiwani są wśród uzdolnionych muzycznie i tanecznie poborowych i żołnierzy służby czynnej.

[Obrazek: z11533029W.jpg]

Orkiestra Sił Zbrojnych RB jest orkiestrą wojskową, która występuje zarówno w czasie uroczystości państwowych, pokazów musztry i defilad, jak i w czasie specjalnych koncertów. Specjalizuje się w muzyce marszowej, ale repertuar jest stale rozszerzany. W jej skład wchodzi dziewięćdziesiąt osób grających przede wszystkim na instrumentach dętych i perkusyjnych, a także oczywiście tamburmajor.

Drugim zespołem, który bardzo często występuje przy akompaniamencie Orkiestry, jest Zespół Pieśni i Tańca Sił Zbrojnych RB. W jego skład wchodzi 110 osób: tancerze, śpiewacy oraz muzycy wraz z trenerami. Sam chór, wchodzący w skład Zespołu, liczy 55 artystów. Pokazowym przedsięwzięciem jest wieloelementowy szoł, na który składa się wiązanka pieśni i pokaz taneczny.

Wszyscy żołnierze Korpusu łączą życie artystyczne z wojskowym, w związku z tym odbywają regularne ćwiczenia za zakresu sprawności fizycznej i znajomości sztuki wojennej. Tego rodzaju umiejętności są często niezbędne także ze względu na aspekt artystyczny, co szczególnie widać w przypadku tancerzy. W najbliższym czasie dowództwo Korpusu planuje opracować wzory mundurów galowych, które obowiązywać będą w obrębie całych Sił Zbrojnych, a także zasady ceremoniału wojskowego.
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, METROPOLITA TEMESZGADZKI
[img=0x89]https://spolecznosc.bialenia.org.pl/attachment.php?aid=6921[/img]
Odpowiedz
#2
[Obrazek: musztradf0.jpg]

Żołnierze Korpusu przygotowują się do uroczystości 21-marcowych. Kompanie reprezentacyjne poszczególnych rodzajów wojsk wystąpią publicznie ze specjalnym pokazem musztry wojskowej, zaś wybrani żołnierze wystawią wartę honorową przy Najważniejszym Miejscu Dla Wszystkich Bialeńczyków. Poza tym z koncertami i pokazami wystąpi w tym wyjątkowym dniu zarówno Orkiestra, jak i Zespół Pieśni i Tańca SZ RB.
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, METROPOLITA TEMESZGADZKI
[img=0x89]https://spolecznosc.bialenia.org.pl/attachment.php?aid=6921[/img]
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości