Rozporządzenie WKNF ws. zasad zawierania umów o pracę
#1
[official]
ROZPORZĄDZENIE WYSOKIEJ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W SPRAWIE
ZASAD ZAWIERANIA UMÓW O PRACĘ
z dnia 20 marca 2018 r.

Na podstawie art. 8 Kodeksu Gospodarczego
 
Artykuł 1.
 
Umowa o pracę jest zawierana pomiędzy pracodawcą - przedstawicielem przedsiębiorstwa a pracownikiem - osobą zatrudnianą.
 
Artykuł 2.
 
Umowa musi zawierać wysokość wynagrodzenia, wielkość etatu oraz czas zatrudnienia lub działanie, za które pracownik otrzyma wynagrodzenie, a także zakres obowiązków lub inne wymagania. Umowa wchodzi w życie po złożeniu pod nią podpisów przez strony i opublikowaniu jej przez pracodawcę w stosownym dziale. Strony mogą ustalić inny termin wejścia w życie umowy, z zastrzeżeniem, że warunki ze zdania poprzedniego muszą zostać spełnione.

Artykuł 3.

Umowa o pracę musi zawierać czas zatrudnienia (tydzień, miesiąc, kilka miesięcy, czas nieokreślony) lub działanie, za które pracownik otrzyma wynagrodzenie (umowa rozwiązuje się w momencie wykonania przez pracownika działania określonego w umowie, za które otrzymuje wynagrodzenie).

Artykuł 4.
 
1. Niewywiązywanie się przez obie strony umowy z przepisów zawartych w umowie podlega karze.

2. W przypadku uznania przez Wysokiego Komisarza umowy za zawartą nieważnie lub niezgodnie z prawem, Wysoki Komisarz ma prawo wydać postanowienie, w którym unieważni umowę wraz z uzasadnieniem swojej decyzji. Pracodawcy oraz pracownikowi przysługuje odwołanie od niniejszej decyzji.

Artykuł 5.

Pracodawca lub pracownik mają prawo rozwiązać umowę. Okres wypowiedzenia umowy wynosi 3 dni, chyba że umowa określa inaczej.

Artykuł 6.

1. Pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia poddziału w dziale firmy w celu przechowywania umów. 

2. Komisji przysługuje prawo przechowywania umów o pracę.
 
Artykuł 7.
 
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w momencie opublikowania.

[podpis]Antoni Kacper Burbon-Conti
Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego[/podpis]
[/official]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości