Postanowienie Prezydenta RB ws. nadania folwarków i odznaczeń
#1
[official]
POSTANOWIENIE PREZYDENTA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
WS. NADANIA FOLWARKÓW I ODZNACZEŃ

z dnia 26 marca 2018 r.

Artykuł 1.

Niniejsze postanowienie ma na celu nadanie folwarków i odznaczeń obywatelom i mieszkańcom Republiki Bialeńskiej za zasługi dla kraju i jego mieszkańców.

Artykuł 2.

1. Nadaje się Hewretowi von Thorn 8 folwarków.

2. Nadaje się Maciejowi Kamińskiemu 8 folwarków.

3. Nadaje się Tadeuszowi Krasnodębskiemu 8 folwarków.

4. Nadaje się Sheldonowi Anszlusowi Lovelace 8 folwarków.

5. Nadaje się Michaelowi Wolferine 8 folwarków.

6. Nadaje się Ametystowi Faradobusowi 6 folwarków.

7. Nadaje się Severino Castiglioni 6 folwarków.

8. Nadaje się Lesterowi Nowowickiemu 6 folwarków.

9. Nadaje się Karolowi Medycejskiemu 6 folwarków.

10. Nadaje się Konradowi Cechowi 5 folwarków.

11. Nadaje się Gulianowi Montiniemu 5 folwarków.

12. Nadaje się Ferdynandowi Dugoszowi 5 folwarków.

13. Nadaje się Frederickowi Hufflepuff 4 folwarki.

14. Nadaje się Janowi Lubomirskiemu-Dostojewskiemu 3 folwarki.

15. Nadaje się Karolowi Wawrzyńcowi Medyceuszowi Zepowi 3 folwarki.

16. Nadaje się Richardowi Zimmermannowi 3 folwarki.

17. Nadaje się Albertowi Medici 3 folwarki.

18. Nadaje się Eddardowi Noqternowi 2 folwarki.

19. Nadaje się Aurelio Castiglioni 2 folwarki.

20. Nadaje się Markowi Bajtusiowi 2 folwarki.

21. Nadaje się Arcadio N. Delartowi 2 folwarki.

22. Nadaje się Elżbiecie Kaczmarek 2 folwarki.

23. Nadaje się Amalowi Chigu 2 folwarki.

24. Nadaje się Norbertowi Byfyj 2 folwarki.

25. Nadaje się Andrzejowi Swarzewskiemu 1 folwarek.

26. Nadaje się Thomasowi von Lisendorff 1 folwarek.

27. Nadaje się Iwanowi Pietrow 1 folwarek.

28. Nadaje się Casparowi Waxmanowi 1 folwarek.

29. Nadaje się Janowi Kaniewskiemu 1 folwarek.

30. Nadaje się Robertowi Fryderykowi von Thorn (RCA) 1 folwarek.

31. Nadaje się Defloriuszowi Dymanowi Wanderowi 1 folwarek.

32. Nadaje się Juanowi Wilhelmowi Grenaldiemu 1 folwarek.

Artykuł 3.

Odznacza się Orderem Patrona Republiki Bialeńskiej:
1) Defloriusza Dymana Wandera - Komandorią Orderu;
2) Roberta von Thorna - Odznaką Orderu.

Artykuł 4.

Odznacza się Bialeńskim Krzyżem Zasługi:
1) Macieja Kamińskiego - Krzyżem Irydowym;
2) Sheldona Anszlusa Lovelace - Krzyżem Brazowym;
3) Michaela Wolferine - Krzyżem Brązowym.

Artykuł 5.

Odznacza się Medalem Zasłużonym dla Nauki i Kultury:
1) Tadeusza Krasnodębskiego - Medalem Platynowym;
2) Severino Castiglioni - Medalem Złotym;
3) Ametysta Faradobusa - Medalem Złotym;
4) Konrada Cecha - Medalem Brązowym;
5) Hewreta von Thorna - Medalem Srebrnym;
6) Richarda Zimmermanna - Medalem Brązowym.

Artykuł 6.

Odznacza się Medalem Zasłużonym dla Polityki Zagranicznej:
1) Tadeusza Krasnodębskiego - Medalem Brązowym;
2) Sheldona Anszlusa Lovelace - Medalem Brązowym.

Artykuł 7.

Odznacza się Medalem Zasłużonym dla Rozwoju Regionów:
1) Ametysta Faradobusa - Medalem Złotym;
2) Hewreta von Thorna - Medalem Złotym;
3) Macieja Kamińskiego - Medalem Srebrnym.

Artykuł 8.

Odznacza się Orderem Niepodległości:
1) Ametysta Faradobusa - Krzyżem Kawalerskim;
2) Michaela Wolferine - Krzyżem Kawalerskim;
3) Richarda Zimmermana - Krzyżem Kawalerskim.

Artykuł 9.

Niniejsze postanowienie wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

[podpis]Antoni Kacper Burbon-Conti
Prezydent Republiki Bialeńskiej[/podpis]
[/official]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości