Wniosek o stwierdzenie zgodności aktu prawnego - 3 kwietnia 2018 r.
#1
[official]
Wolnograd, dnia 3 kwietnia 2018 r.

WNIOSEK
O STWIERDZENIE ZGODNOŚCI AKTU PRAWNEGO

Dane wnioskodawcy: Antoni Kacper Burbon-Conti

Przedmiot wniosku: Art. 7 ust. 2 Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dnia 16 grudnia 2017 r. oraz art. 5 Ustawy o obywatelstwie Republiki Bialeńskiej z dnia 18 sierpnia 2018 r. z późniejszymi zmianami.

Treść wniosku: Czy od czasu obowiązywania przepisów Konstytucji Republiki Bialeńskiej postanowienia ws. obywatelstw wydane na podstawie Ustawy o obywatelstwie Republiki Bialeńskiej są wydane zgodnie z prawem i mają obowiązującą moc prawną?

[podpis]Antoni Kacper Burbon-Conti[/podpis][/official]
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

Odpowiedz
#2
[official]
POSTANOWIENIE
z dnia 17 kwietnia 2018 roku

Sędzia Republiki Bialeńskiej
Severino Castiglioni


po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia br.
wniosku o dokonanie wykładni prawa: Czy od czasu obowiązywania przepisów Konstytucji Republiki Bialeńskiej postanowienia ws. obywatelstw wydane na podstawie Ustawy o obywatelstwie Republiki Bialeńskiej są wydane zgodnie z prawem i mają obowiązującą moc prawną?

złożonego przez: Antoniego Kacpra Burbona - Contiego

postanawia:

Artykuł 1.

Przyjąć wniosek do rozpoznania i skierować sprawę na wokandę, nadając jej sygnaturę W/6/2018.

Artykuł 2.

Odstąpić od uzasadnienia.

[podpis]Severino Castiglioni
Sędzia Republiki Bialeńskiej[/podpis]
[/official]
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości