Rozporządzenie WKNF ws. giełdy
#1
[official]
ROZPORZĄDZENIE WYSOKIEJ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W SPRAWIE
GIEŁDY
z dnia 4 kwietnia 2018 r.
 
Na podstawie art. 11, ust. 2 Kodeksu Gospodarczego
 
Artykuł 1.
 
Prawo do korzystania z giełdy posiadają zarejestrowane na terenie Republiki Bialeńskiej przedsiębiorstwa oraz zrzeszenia, za wyjątkiem partii politycznych. Środki zdobyte przez zrzeszenia za pomocą giełdy mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów statutowych i nie mogą stanowić wynagrodzeń dla członków zrzeszeń.

Artykuł 2.
 
1. Wniosek do Wysokiego Komisarza Nadzoru Finansowego o dodanie produktu na giełdę musi zawierać jego kategorię, nazwę, preferowaną ikonę, opis, cenę oraz ilość dostępnego produktu, a także ilość produktu, jaka maksymalnie może przypadać na jedną osobę oraz określenie czy dany produkt będzie mógł być wysyłany pomiędzy użytkownikami forum i czy będzie mógł być odsprzedany.
 
2. Wniosek Wysoki Komisarz odrzuca w sytuacji braku którejkolwiek z niezbędnych informacji lub z istniejących przesłanek co do próby wprowadzenia na rynek produktów, do których dany podmiot nie posiada praw.

3. Produkt na giełdę dodaje Wysoki Komisarz, członkowie Komisji lub Krajowej Rady Informatycznej niezwłocznie po zaakceptowaniu wniosku.

4. Przedsiębiorstwom oraz zrzeszeniom przysługuje prawo wprowadzania zmian w produkcie lub go całkowite wycofanie.

Artykuł 3.
 
1. Przedsiębiorstwa oraz zrzeszenia mogą wystawiać wyłącznie produkty, które dotyczą ich działalności lub które nabyły.

2. Zrzeszenia muszą posiadać zarejestrowane konto bankowe, aby móc uczestniczyć w sprzedaży produktów na giełdzie.

Artykuł 4.
 
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w momencie opublikowania rozporządzenia ws. podatku od produktów sprzedawanych na giełdzie.

[podpis]Antoni Kacper Burbon-Conti
Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego[/podpis]
[/official]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości