Wzór umowy o pracę
#1
Podgląd wzoru:
[official2]
UMOWA O PRACĘ
z dnia XX 2018 r.

zawarta na (wybrać właściwe): czas określony od XX do XX / czas nieokreślony pomiędzy:

Cytat:Nazwa przedsiębiorstwa:
NEP:
Reprezentowane przez:

a

Cytat:Imię i nazwisko:
NPE:

1. Ustala się następujące warunki zatrudnienia:
a) wysokość wynagrodzenia:
b) wielkość etatu:
c) zakres obowiązków:
d) inne warunki zatrudnienia:

2. Dniem rozpoczęcia pracy jest dzień podpisania umowy przez obie strony.

(Podpisy złożono pod niniejszą umową w oddzielnych postach).
[/official2]

Wzór do kopiowania:
Kod:
[official2][align=center][size=large][b]UMOWA O PRACĘ[/b][/size]
z dnia XX 2018 r.[/align]

zawarta na (wybrać właściwe): czas określony od XX do XX / czas nieokreślony pomiędzy:

[quote]
[b]Nazwa przedsiębiorstwa:[/b]
NEP:
Reprezentowane przez:
[/quote]

a

[quote]
[b]Imię i nazwisko:[/b]
NPE:
[/quote]

[b]1.[/b] Ustala się następujące warunki zatrudnienia:
[b]a)[/b] wysokość wynagrodzenia:
[b]b)[/b] wielkość etatu:
[b]c)[/b] zakres obowiązków:
[b]d)[/b] inne warunki zatrudnienia:

[b]2.[/b] Dniem rozpoczęcia pracy jest dzień podpisania umowy przez obie strony.

[align=center][i](Podpisy złożono pod niniejszą umową w oddzielnych postach).[/i][/align]
[/official2]

Poprawnie wypełniona umowa o pracę:
[official2]
UMOWA O PRACĘ
z dnia 4 kwietnia 2018 r.

zawarta na (wybrać właściwe): czas określony od XX do XX / czas nieokreślony pomiędzy:

Cytat:Nazwa przedsiębiorstwa: Bialeńska Spółka Energetyczna
NEP: RB18010100008
Reprezentowane przez: Antoni Kacper Burbon-Conti

a

Cytat:Imię i nazwisko: Jan Kowalski
NPE: BI00000000000

1. Ustala się następujące warunki zatrudnienia:
a) wysokość wynagrodzenia: 70 BLN/2 tygodnie [dop. najniższa krajowa]
b) wielkość etatu: 3/4
c) zakres obowiązków: wykonywanie powierzonych działań
d) inne warunki zatrudnienia: wykonywanie grafik na zlecenie

2. Dniem rozpoczęcia pracy jest dzień podpisania umowy przez obie strony.

(Podpisy złożono pod niniejszą umową w oddzielnych postach).
[/official2]
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości