W/6/2018
#1
[official]
POSTANOWIENIE
z dnia 17 kwietnia 2018 roku

Sędzia Republiki Bialeńskiej
Severino Castiglioni


po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia br.
wniosku o dokonanie wykładni prawa: Czy od czasu obowiązywania przepisów Konstytucji Republiki Bialeńskiej postanowienia ws. obywatelstw wydane na podstawie Ustawy o obywatelstwie Republiki Bialeńskiej są wydane zgodnie z prawem i mają obowiązującą moc prawną?

złożonego przez: Antoniego Kacpra Burbona - Contiego

postanawia:

Artykuł 1.

Przyjąć wniosek do rozpoznania i skierować sprawę na wokandę, nadając jej sygnaturę W/6/2018.

Artykuł 2.

Odstąpić od uzasadnienia.

[podpis]Severino Castiglioni
Sędzia Republiki Bialeńskiej[/podpis]
[/official]
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
#2
[official]

WYROK
W imieniu Republiki Bialeńskiej
Dnia 23 kwietnia 2018 roku
Sędzia Republiki Bialeńskiej
Severino Castiglioni

po rozpoznaniu w dniach 17, 23 kwietnia 2018 r.
sprawy W/6/2018 z wniosku: Antoniego Kacpra Burbona-Contiego
o brzmieniu: Czy od czasu obowiązywania przepisów Konstytucji Republiki Bialeńskiej postanowienia ws. obywatelstw wydane na podstawie Ustawy o obywatelstwie Republiki Bialeńskiej są wydane zgodnie z prawem i mają obowiązującą moc prawną?

orzeka

Postanowienia ws. obywatelstw wydane na podstawie ustawy o obywatelstwie z 18 sierpnia 2016 r. od momentu rozpoczęcia obowiązywania Konstytucji Republiki Bialeńskiej z 16 grudnia 2017 r. nie mają mocy obowiązującej.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 7 ust. 2 Konstytucji Republiki Bialeńskiej, szczegółowe regulacje związane z obywatelstwem, a w szczególności sposób jego nabywania i utraty oraz ograniczenia praw z niego wynikających, określa ustawa specjalna. Norma konstytucyjna nakłada tym samym w drodze delegacji obowiązek uchwalenia ustawy specjalnej. Jednocześnie przesądza, które źródło prawa spośród wymienionych w art. 3 ma regulować te jedne z najważniejszych w państwie kwestii. W związku z tym ustawa zwykła nie może ich kreować. Z chwilą wejścia w życie Konstytucji z 16 grudnia 2017 r. ustawa o obywatelstwie z 18 sierpnia 2016 r. straciła moc obowiązującą i nie mogła stanowić podstawy prawnej do wydawania postanowień ws. obywatelstw. Postanowienia te są aktami nieistniejącymi, które nie wywołują żadnych skutków prawnych.

Z tych względów orzeczono jak wyżej.

[podpis]Severino Castiglioni
Sędzia Republiki Bialeńskiej[/podpis]
[/official]
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości