W/7/2018
#1
[official]
POSTANOWIENIE
z dnia 23 kwietnia 2018 roku

Sędzia Republiki Bialeńskiej
Severino Castiglioni


po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia br.
wniosku o dokonanie wykładni prawa: Jak należy rozumieć zwrot "do którego można dołączyć formułę religijną" w przysiędze parlamentarzysty? Otóż czym jest, jak powinna brzmieć, do czego się odwoływać owa formuła religijna? Czy niepoważne, uwłaczające wręcz powadze Parlamentu formuły stosowane przez niektórych "wybrańców Narodu" spełniają ten wymóg, czy ich przysięgi są nieważne?

złożonego przez: Aurelio Bentiniego

postanawia:

Artykuł 1.

Przyjąć wniosek do rozpoznania i skierować sprawę na wokandę, nadając jej sygnaturę W/7/2018.

Artykuł 2.

Odstąpić od uzasadnienia.

[podpis]Severino Castiglioni
Sędzia Republiki Bialeńskiej[/podpis]
[/official]
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
#2
[official]

WYROK

W imieniu Republiki Bialeńskiej

Dnia 26 kwietnia 2018 roku

Sędzia Republiki Bialeńskiej
Severino Castiglioni

po rozpoznaniu w dniach 23, 26 kwietnia 2018 r.
sprawy W/7/2018 z wniosku: Aurelio Bentiniego
o brzmieniu: Jak należy rozumieć zwrot "do którego można dołączyć formułę religijną" w przysiędze parlamentarzysty? Otóż czym jest, jak powinna brzmieć, do czego się odwoływać owa formuła religijna? Czy niepoważne, uwłaczające wręcz powadze Parlamentu formuły stosowane przez niektórych "wybrańców Narodu" spełniają ten wymóg, czy ich przysięgi są nieważne?

orzeka

Formuła religijna w przysiędze parlamentarzysty oznacza wezwanie imienia Bożego, imienia świętych lub innych postaci otoczonych kultem w danej religii na poświadczenie swojej prawdomówności. Dodanie do przysięgi innej treści powoduje, że nie jest ona złożona.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy specjalnej z 30 stycznia 2018 r. Ordynacja Wyborcza poseł jest zobowiązany złożyć przysięgę. Jej tekst jest narzucony przez ww. przepis ustawy. Do przysięgi poseł może dołączyć formułę religijną. Formuła religijna w przysiędze parlamentarzysty oznacza zdaniem sądu wezwanie imienia Bożego, imienia świętych lub innych postaci otoczonych kultem w danej religii na poświadczenie swojej prawdomówności. Dodanie do przysięgi innej treści powoduje, że nie jest ona złożona, ponieważ art. 13 ust. 2 nie pozwala na jej zakończenie niczym innym, jak tylko formułą religijną. Przysięga parlamentarzysty składa się więc albo wyłącznie z tekstu roty wskazanego przez ww. przepis, albo z tekstu roty + formuły religijnej (i tylko formuły religijnej). Tertium non datur.

Przypadek umieszczenia niepoważnej, uwłaczającej powadze Parlamentu formuły na koniec przysięgi parlamentarzysty należy traktować tak, jakby poseł ten nie złożył przysięgi wcale. Zatem nadal ciąży na nim ten obowiązek, który musi spełnić w ciągu 5 dni od opublikowania wyniku wyborów. Zmiana treści przysięgi powoduje więc jej niezłożenie, ale nie skutkuje automatyczną utratą mandatu poselskiego.

Z tych względów orzeczono jak wyżej.

[podpis]Severino Castiglioni
Sędzia Republiki Bialeńskiej[/podpis]
[/official]
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości