Wniosek o stwierdzenie zgodności aktu prawnego - 26 kwietnia 2018 r. ( II )
#1
[official]
Wolnograd, dnia 26 kwietnia 2018 r.

WNIOSEK
O STWIERDZENIE ZGODNOŚCI AKTU PRAWNEGO

Dane wnioskodawcy: Tadeusz Krasnodębski

Przedmiot wniosku: Art. 3 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy specjalnej o udziale obywateli w sprawowaniu władzy z art. 22 ust. 3 zdanie ostatnie oraz art. 22 ust. 4 zdanie ostatnie Konstytucji Republiki Bialeńskiej

Treść wniosku: Czy przytoczony przepis ustawy specjalnej o udziale obywateli w sprawowaniu władzy jest zgodny ze wzmiakowanymi przepisami Konstytucji Republiki Bialeńskiej?

[podpis]Tadeusz Krasnodębski[/podpis][/official]
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#2
[official]
POSTANOWIENIE
z dnia 7 maja 2018 roku

Sędzia Republiki Bialeńskiej
Severino Castiglioni


po rozpoznaniu w dniu 7 maja br.
wniosku o stwierdzenie zgodności art. 3 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy specjalnej o udziale obywateli w sprawowaniu władzy z art. 22 ust. 3 zdanie ostatnie oraz art. 22 ust. 4 zdanie ostatnie Konstytucji Republiki Bialeńskiej

złożonego przez: Tadeusza Krasnodębskiego

postanawia:

Artykuł 1.

Przyjąć wniosek do rozpoznania i skierować sprawę na wokandę, nadając jej sygnaturę Ko/3/2018.

Artykuł 2.

Odstąpić od uzasadnienia.

[podpis]Severino Castiglioni
Sędzia Republiki Bialeńskiej[/podpis]
[/official]
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości