Uchwała Parlamentu RB ws. zmiany Regulaminu Parlamentu
#1
[official]
UCHWAŁA PARLAMENTU REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
WS. ZMIANY UCHWAŁY PARLAMENTU - REGULAMINU PARLAMENTU

z dn. 26 kwietnia 2018 roku

Artykuł 1.

Niniejsza uchwała ma na celu zmianę uchwały Parlamentu - Regulaminu Parlamentu z dn. 10 lutego 2018 roku.

Artykuł 2.

Do art. 2 ust. 5 wzmiankowanej uchwały dopisuje się zdanie w brzmieniu:

[zmiana]Wicemarszałkiem może zostać Poseł albo osoba spoza grona parlamentarzystów, z zastrzeżeniem, że Wicemarszałek niebędący Posłem nie posiada prawa do głosowania ani innych uprawnień poselskich.[/zmiana]

Artykuł 3.

Art. 3 ust. 4 wzmiankowanej uchwały nadaje się brzmienie:

[zmiana]Po zakończeniu debaty przeprowadza się głosowanie nad poprawkami zgłoszonymi przez Posłów i nad autopoprawkami zgłoszonymi przez projektodawcę, a następnie nad jednolitym tekstem projektu z uwzględnieniem przegłosowanych poprawek i autopoprawek.[/zmiana]

Artykuł 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie w momencie jej publikacji.

[podpis]Tadeusz Krasnodębski
Marszałek Parlamentu Republiki Bialeńskiej[/podpis][/official]
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości