Wniosek o wykładnię prawa - 28 kwietnia 2018 r.
#1
[official]
Wolnograd, dnia 28 kwietnia 2018 r.

WNIOSEK
O WYKŁADNIĘ PRAWA

Dane wnioskodawcy: Tadeusz Krasnodębski

Przedmiot wniosku: Art. 4 ust. 2 ustawy o Biuletynie Ustaw oraz art. 34 ust. 1 Konstytucji Republiki Bialeńskiej

Treść wniosku: Czy podmioty odpowiedzialne za utrzymanie porządku w Biuletynie Ustaw uprawnione są do samowolnego dokonywania poprawek w treści aktów normatywnych w przypadku zaistnienia oczywistej omyłki pisarskiej? Czy podmioty te uprawnione są do samowolnej zmiany przestarzałych nazw organów i instytucji w aktach normatywnych, jeśli stosownymi nowelizacjami organy te uzyskały nowe nazwy bądź ich uprawnienia przeszły na inne instytucje?

[podpis]Tadeusz Krasnodębski[/podpis][/official]
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości