Ustawa o zmianie ustawy specjalnej - Ordynacji Wyborczej
#1
[official]
USTAWA O ZMIANIE USTAWY SPECJALNEJ - ORDYNACJI WYBORCZEJ
z dnia 29 kwietnia 2018 r.

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa ma na celu modyfikację ustawy specjalnej - Ordynacji Wyborczej z dnia 30 stycznia 2018 r.

Artykuł 2.

Wykreśla się art. 6 litera b) oraz art. 7 litera b) wzmiankowanej ustawy.

Artykuł 3.

W art. 8 wzmiankowanej ustawy dopisuje się ustęp 6 o brzmieniu:

6. Złożenie przysięgi o której mowa w ust. 4 równoznaczne jest ze zrzeczeniem się funkcji niepołączalnych z urzędem Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 4.

Do art. 10 ust. 4 wzmiankowanej ustawy dopisuje się zdanie w brzmieniu:

[zmiana]Zastrzega się, że opublikowanie programu wyborczego nie może nastąpić później niż z chwilą rozpoczęcia głosowania.[/zmiana]

Artykuł 5.

Do art. 12 ust. 5 wzmiankowanej ustawy dopisuje się zdanie w brzmieniu:

[zmiana]Zastrzega się, że opublikowanie programu wyborczego nie może nastąpić później niż z chwilą rozpoczęcia głosowania.[/zmiana]

Artykuł 6.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

[podpis]Antoni Kacper Burbon-Conti[/podpis][/official]
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości