Ko/2/2018
#1
[official]
POSTANOWIENIE
z dnia 2 maja 2018 roku

Sędzia Republiki Bialeńskiej
Severino Castiglioni


po rozpoznaniu w dniu 2 maja br.
wniosku o stwierdzenie zgodności art. 6 ust. 3 uchwały Parlamentu - Regulaminu Parlamentu z art. 12 ust. 2 i 3 ustawy specjalnej - Ordynacji Wyborczej:

złożonego przez: Tadeusza Krasnodębskiego

postanawia:

Artykuł 1.

Przyjąć wniosek do rozpoznania i skierować sprawę na wokandę, nadając jej sygnaturę Ko/2/2018.

Artykuł 2.

Odstąpić od uzasadnienia.

[podpis]Severino Castiglioni
Sędzia Republiki Bialeńskiej[/podpis]
[/official]
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
#2
[official]

WYROK
w imieniu Republiki Bialeńskiej

Dnia 4 maja 2018 roku
Sędzia Republiki Bialeńskiej
Severino Castiglioni

po rozpoznaniu w dniach 2, 4 maja 2018 r.
sprawy Ko/2/2018 z wniosku: Tadeusza Krasnodębskiego
o stwierdzenie zgodności: art. 6 ust. 3 uchwały Parlamentu - Regulaminu Parlamentu z art. 12 ust. 2 i 3 ustawy specjalnej - Ordynacji Wyborczej?

orzeka

Art. 6 ust. 3 uchwały Parlamentu z 10 lutego 2018 r. - Regulaminu Parlamentu jest niezgodny z art. 12 ust. 2 i 3 ustawy specjalnej z 30 stycznia 2018 r. ze zm. - Ordynacja Wyborcza

UZASADNIENIE

Art. 6 ust. 3 Regulaminu Parlamentu stanowi, że w przypadku dwukrotnej nieobecności Posła na głosowaniach lub debatach, Marszałek może w drodze zarządzenia pozbawić go mandatu i przekazać go kolejnej osobie na podstawie przepisów Ordynacji Wyborczej. Postępowanie to jest bardzo proste i daje uprawnienie do pozbawienia mandatu wyłącznie Marszałkowi Parlamentu. Kwestię tę reguluje jednak nie tylko owa uchwała, ale i Ordynacja Wyborcza w art. 12 ust. 2 i 3, przewidując, że to nie Marszałek Parlamentu odbiera zarządzeniem mandat poselski, ale poddaje to głosowaniu przez izbę. Sprzeczność jest ewidentna, nie trzeba się nad nią długo rozwodzić.

Regulamin Parlamentu ma charakter aktu prawa wewnętrznego, będącego aktem wykonawczym, którego delegacja ustawowa pomieszczona jest w samej Konstytucji. Zgodnie z normą art. 16 ustawy zasadniczej powinien regulować on szczegółowe zasady funkcjonowania Parlamentu. Jako akt wykonawczy nie może być sprzeczny z aktami prawa powszechnie obowiązującego, które są wyżej w hierarchii - ustawami, ustawami specjalnymi oraz Konstytucją. Ponadto w ramy zasad funkcjonowania Parlamentu nie wchodzą zdaniem Sądu kwestie związane z uzyskiwaniem lub utratą mandatu, które to są zarezerwowane dla ustawy specjalnej dotyczącej wyborów (wskazuje na to art. 10 ust. 2 i art. 12 ust. 2 Konstytucji).

W związku z powyższym należy uznać, że przepis art. 6 ust. 3 Regulaminu Parlamentu jest sprzeczny zarówno z art. 12 ust. 2 i 3 Ordynacji Wyborczej, jak i art. 10 ust. 2, 12 ust. 2 oraz 16 Konstytucji Republiki Bialeńskiej.

[podpis]Severino Castiglioni[/podpis]
[/official]
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości