Wyrok Sędziego Republiki Bialeńskiej z 7 maja 2018 r. - Ko/3/2018
#1
[official]

WYROK
w imieniu Republiki Bialeńskiej

Dnia 7 maja 2018 roku
Sędzia Republiki Bialeńskiej
Severino Castiglioni

po rozpoznaniu w dniach 7 maja 2018 r.
sprawy Ko/3/2018 z wniosku: Tadeusza Krasnodębskiego
o stwierdzenie zgodności: art. 3 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy specjalnej o udziale obywateli w sprawowaniu władzy z art. 22 ust. 3 zdanie ostatnie oraz art. 22 ust. 4 zdanie ostatnie Konstytucji Republiki Bialeńskiej

orzeka

art. 3 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy specjalnej o udziale obywateli w sprawowaniu władzy nie jest sprzeczny z art. 22 ust. 3 zdanie ostatnie oraz art. 22 ust. 4 zdanie ostatnie Konstytucji Republiki Bialeńskiej


UZASADNIENIE

Przepis art. 3 ust. 3 ustawy specjalnej o udziale obywateli w sprawowaniu władzy z 11 lutego 2018 r. określa wymaganą większość (zwykła większość) potrzebną do podjęcia decyzji w ramach referendum. Przepis art. 22 ust. 3 oraz 4 Konstytucji Republiki Bialeńskiej z 16 grudnia 2017 r. zaś wskazują, jaka większość potrzebna jest w specjalnym rodzaju referendum, które ma na celu odwołanie Prezydenta lub Wiceprezydenta (kwalifikowana 2/3). Sąd nie ma wątpliwości, że wskazane przepisy Konstytucji stanowią lex specialis względem przepisów ustawy specjalnej o udziale obywateli w sprawowaniu władzy. Referenda impeachmentowe są wyjątkowym rodzajem referendum, określonym na mocy przepisów aktu prawnego najwyższego w hierarchii. Nie podlegają zatem w tym aspekcie przepisom ogólnym ustawy specjalnej. Bez żadnych wątpliwości w akcie prawnym wyższym rangą mogą zostać ustanowione przepisy szczególne, wskazujące zaostrzone wymagania niż przepisy ogólne.

W związku z powyższym orzeczono jak na wstępie.

[podpis]Severino Castiglioni[/podpis]
[/official]
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości