Rozporządzenie Marszałka Parlamentu ws. utraty mandatu i ogłoszenia wyborów uzupełn.
#1
[official]
ROZPORZĄDZENIE MARSZAŁKA PARLAMENTU REPUBLIKI BIALEŃSKEJ
WS. STWIERDZENIA UTRATY MANDATU I OGŁOSZENIA WYBORÓW UZUPEŁNIAJACYCH
z dnia 7 maja 2018 r.

Artykuł 1.

Stwierdza się utratę mandatu poselskiego przez Leszka Roskohardema w związku z niezłożeniem w terminie przysięgi poselskiej.

Artykuł 2.

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy specjalnej - Ordynacji Wyborczej zarządza się wybory uzupełniające do Parlamentu w których zostanie wybranych dwóch posłów.

Artykuł 3.

Ustala się termin składania kandydatur na 9 maja 2018 r. na godzinę 21:00.

Artykuł 4.

Ustala się termin przeprowadzenia wyborów na 10 - 11 maja 2018 r.

Artykuł 4.

Otwarcie i zamknięcie lokalu wyborczego wyznacza się na godzinę 20:00.

Artykuł 5.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w momencie jego opublikowania.

[podpis]Mardred Jakub von Salvepol - Nova Vita
Marszałek Parlamentu Republiki Bialeńskiej XXXVI kadencji[/podpis][/official]
/-/ Mardred Jakub von Salvepol-Nova Vita
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości