I Posiedzenie Ministerstwa Sprawiedliwości
#1
Szanowni Państwo @"Jan Lubomirski-Dostojewski" i @"Karol Medycejski",

Zapraszam do uczestnictwa w pierwszym z posiedzeń Ministerstwa Sprawiedliwości, na którym chciałbym poruszyć kwestię tak długo nieuchwalonej ustawy specjalnej o stanach nadzwyczajnych. Jakiś czas temu Parlament odrzucił projekt mojego autorstwa, wcześniej odrzucając wszystkie poselskie poprawki. Przedstawiam zatem projekt raz jeszcze i zapraszam Panów, członków Gabinetu i wszystkich zainteresowanych do dyskusji - co powinniśmy zmienić, jak stany nadzwyczajne powinny zostać zorganizowane?

[official]
USTAWA SPECJALNA O STANACH NADZWYCZAJNYCH
z dnia xx 2018 roku

Rozdział I
Przepisy wstępne

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa ma na celu uregulowanie dozwolonego czasu trwania stanów nadzwyczajnych, ustalenie rodzajów stanów nadzwyczajnych i określenie okoliczności uprawniających do ich wprowadzenia.

Artykuł 2.

Niniejsza ustawa ma charakter ustawy specjalnej w rozumieniu art. 4 Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dn. 16 grudnia 2017 roku.

Rozdział II
Ogólne zasady wprowadzania stanów nadzwyczajnych

Artykuł 3.

Stan nadzwyczajny wprowadzony może zostać przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej na mocy postanowienia popartego przez Parlament Republiki Bialeńskiej stosowną uchwałą przyjętą kwalifikowaną większością głosów, w którym to postanowieniu Prezydent określi przesłankę lub datę zakończenia.

Artykuł 4.

Zgoda Parlamentu nie jest wymagana, jeśli nie może się on zebrać bądź nie może uchwalić stosownej uchwały, co należy rozumieć wyłącznie jako brak możliwości zebrania kworum.

Artykuł 5.

Stan nadzwyczajny rozpoczyna się w momencie wyrażenia przez Parlament Republiki Bialeńskiej zgody na jego wprowadzenie, a w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego bez zgody Parlamentu - w momencie wydania postanowienia o jego wprowadzeniu.

Artykuł 6.

Stan nadzwyczajny kończy się w dniu oznaczonym lub wraz z ustaniem przesłanki określonych w postanowieniu o jego wyprowadzeniu.

Rozdział III
Funkcjonowanie państwa w czasie trwania stanów nadzwyczajnych

Artykuł 7.

Podczas trwania stanów nadzwyczajnych pełnia uprawnień organów władzy powierzana jest Prezydentowi Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 8.

1. W celu realizacji powierzonych obowiązków, Prezydent Republiki Bialeńskiej w czasie trwania stanów nadzwyczajnych uprawniony jest do wydawania dekretów.

2. O dalszym obowiązywaniu dekretów wydanych w czasie trwania stanu nadzwyczajnego decyduje Parlament Republiki Bialeńskiej po jego zakończeniu. W razie utrzymania przez Parlament mocy prawnej danego dekretu, staje się on ustawą, ustawą specjalną, rozporządzeniem bądź postanowieniem, o czym decyduje Parlament.

Artykuł 9.

Prezydent Republiki Bialeńskiej ponosi pełną odpowiedzialność karną i konstytucyjną za podejmowane w czasie trwania stanów nadzwyczajnych decyzje.

Artykuł 10.

W czasie trwania stanów nadzwyczajnych nie przeprowadza się wyborów parlamentarnych i prezydenckich. W razie zakończenia kadencji Prezydenta lub Parlamentu w czasie trwania stanu nadzwyczajnego, wybory odbywają się nie później niż po upływie 2 tygodni od momentu zakończenia stanu nadzwyczajnego.

Rozdział IV
Rodzaje stanów nadzwyczajnych

Artykuł 11.

Stan wyjątkowy jest okresem wewnętrznego zagrożenia dla stabilności lub bezpieczeństwa państwa bądź konstytucyjnych organów.

Artykuł 12.

Stan wojenny jest okresem zewnętrznego zagrożenia dla stabilności lub bezpieczeństwa państwa bądź konstytucyjnych organów.

Rozdział V
Przepisy zmieniające i końcowe

Artykuł 13.

Artykułowi 3 Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dn. 16 grudnia 2017 roku nadaje się brzmienie:

[zmiana]W Republice Bialeńskiej obowiązuje następująca hierarchia aktów prawnych:
1) Konstytucja Republiki Bialeńskiej;
2) ustawy specjalne;
3) ratyfikowane umowy międzynarodowe;
4) ustawy zwykłe, zwane także ustawami, oraz dekrety podejmowane przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej w czasie trwania stanów nadzwyczajnych;
5) akty wykonawcze;
6) prawo lokalne;
7) prawo naturalne i zwyczajowe.[/zmiana]

Artykuł 14.

1. Niniejsza ustawa wchodzi w życie w momencie wejścia w życie obwieszczenia o wynikach referendum konstytucyjnego.

2. W razie odrzucenia przez Naród w referendum konstytucyjnym zmiany Konstytucji Republiki Bialeńskiej, o jakiej mowa w art. 16 niniejszej ustawy, ustawa nie wchodzi w życie.
[/official]
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#2
Czy w warunkach mikronacyjnych poza stanem nadzwyczajnym są potrzebne jeszcze inne?
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Odpowiedz
#3
Jako zewnętrzne zagrożenie można uznać zmasowany atak spamerów, botów, czy nawet cyberatak hakerski. Bardziej przyziemnie: inne państwo może uznać za arcyzabawne, jeśli wypowie nam wojnę i zacznie masowo rejestrować szkodników.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#4
By zapobiec wylęganiu się tego typu śmieszków, zwiększyłbym możliwość działania Policji podczas stanu oraz bardziej restrkcyjny KK na ten okres.
Odpowiedz
#5
(18.05.2018, 15:44:16)Jan Lubomirski-Dostojewski napisał(a): zwiększyłbym możliwość działania Policji podczas stanu

W sumie podczas stanu nadzwyczajnego pełnia uprawnień władzy spada na Prezydenta, więc teoretycznie uprawnienia policyjne też. Może sobie aresztować kogo chce, o ile dana osoba jest zagrożeniem. Poprawcie mnie, jeśli się mylę.

(18.05.2018, 15:44:16)Jan Lubomirski-Dostojewski napisał(a): bardziej restrkcyjny KK na ten okres

To może być dobry pomysł. Można chyba rozwiązać poprzez wrzucenie do KK przepisu, że w czasie trwania stanów nadzwyczajnych wymiar kary ustala się na podstawie górnej granicy, tylko jakoś zgrabniej.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#6
Określiłbym też w KK, które uprawnienia się zwiększają. Chodzi mi o prezydenta.
Odpowiedz
#7
(18.05.2018, 16:12:44)Jan Lubomirski-Dostojewski napisał(a): Określiłbym też w KK, które uprawnienia się zwiększają.

Nie ma potrzeby. Już Konstytucja określa, że Prezydent dostaje wszystko.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
#8
W takim razie nie mam już zastrzeżeń.
Odpowiedz
#9
Cytat:W sumie podczas stanu nadzwyczajnego pełnia uprawnień władzy spada na Prezydenta, więc teoretycznie uprawnienia policyjne też. Może sobie aresztować kogo chce, o ile dana osoba jest zagrożeniem. Poprawcie mnie, jeśli się mylę.

To by się zgadzało.

Cytat:To może być dobry pomysł. Można chyba rozwiązać poprzez wrzucenie do KK przepisu, że w czasie trwania stanów nadzwyczajnych wymiar kary ustala się na podstawie górnej granicy, tylko jakoś zgrabniej.

Myślę, że taka zmiana nie ma sensu - zawsze należy pozostawić luz decyzyjny.

Zauważam natomiast parę innych problemów, które szczęśliwie są jednak do rozwiązania.

Po pierwsze, cytując Konstytucję (art. 30 zdanie 2 in fine), w trakcie trwania stanów nadzwyczajnych "uprawnienia organów władzy powierzane są Prezydentowi Republiki Bialeńskiej." Oznacza to, że także władza sądownicza wchodzi w zakres władzy delegowanej. Projekt jednak milczy w tej kwestii.

Po drugie, w związku z brzmieniem wyżej cytowanego przepisu, który jeszcze raz przytoczę: "W czasie ich trwania uprawnienia organów władzy powierzane są Prezydentowi Republiki Bialeńskiej." nie wydaje mi się konieczne, aby dokonywać zmiany przepisu dotyczącego hierarchii aktów prawnych. Konstytucja jasno stanowi o delegacji władzy, a ustawa jedynie nadaje nazwę aktom, za pomocą których ta władza jest wykonywana. Zresztą, w jednym miejscu projekt słusznie wskazuje, że dekrety mogą mieć różną moc, począwszy od ustawy specjalnej a skończywszy na postanowieniu (co jest częściowo błędne, bo dekretem powinny być tylko akty normalnie niewydawane przez prezydenta, a zatem ustawy specjalne, ustawy, postanowienia i rozporządzenia wydawane przez inne organy w czasie, gdy nie obowiązuje stan nadzwyczajny), co potwierdza potem (po zakończeniu stanu nadzwyczajnego), a właściwie dokonuje przypisania, Parlament, zaś dalej w tym projekcie jest wrzucony przepis nowelizujący Konstytucję, który wrzuca dekrety na poziom ustawy "zwykłej", co prowadzi do niespójności wewnętrznej tej ustawy, a w konsekwencji też i Konstytucji. Konkludując zatem, zmiana Konstytucji jest tu niepotrzebna, a w takim kształcie wręcz powodująca bardziej chaos, niż wprowadzająca jakąś pozytywną zmianę legislacyjną.
Jego Operacyjność
(-) Linux
[Obrazek: 11668799_hhh.PNG]

-------

"Ten człowiek jest gorszy niż Pietrow i Prezerwatyw Tradycja Radziecki!"
~ Szymon Uchatsok, myląc Medycejskiego z Kucełem

"Kretyn i słoik, który pewnie się na warszawiaka stylizuje"
~ Mój adorator

-------

Miałem w sumie wypisać się z Bialenii
A jednak coś spowodowało, że zostałem
Raz za razem
Odpowiedź za odpowiedzią
Lubię was nawet czasem, wiecie?

Krążą jednak opowieści
Eminencja pewien mówią jest ich źródłem
Dzień sądu nadchodzi!
Yyy zapytacie 
Czego on znowu chce
Ech zostawcie dziwaka
Jednak zostałem
Stąd teraz siedzę
Kreśląc pierdolety 
I dopasowując je do liter mojego nazwiska
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości