Już czas... na coup d'etat
#1
Późnym i dusznym popołudniem na ulicach Wolnogradu panowała spokojna atmosfera. Wielomiliononowe, przeludnione miasto, jak na swe rozmiary było tego dnia wyjątkowo ciche. Mieszkańcy stolicy znudzeni swym życiem w ciasnych slumsach, z obojętnością patrzyli na działania władzy w ostatnich miesiącach. Nie obchodziły ich kolejne nieudolne rządy. Podstawowe warunki do życia mieli zapewnione – polityka socjalna państwa funkcjonowała akurat wyjątkowo dobrze. Pomijając ten fakt, mieszkańcy tak czy siak nie mieli by możliwości protestować, czy wyrażać swój sprzeciw wobec władzy. Rozbudowany aparat policyjny z największą surowością ścigał tych, którzy byli niezadowoleni. Tego wieczora sytuacja w stolicy i całym państwie miała się jednak diametralnie zmienić...

Na korytarzu budynku Parlamentu spotkało się dwóch mężczyzn. Przekazali sobie uścisk dłoni i skierowali się w stronę jednego z wejść sali parlamentarnej. Weszli na salę razem, zdecydowanie. Jednocześnie inne wejścia zostały otwarte, a w nich pojawiły się takie same dwójki mężczyzn. Na sali rozgrzmiały wystrzały z broni automatycznej. Nikt jednak nie zginął, strzały pofrunęły w sufit. Przerażeni posłowie od razu schowali głowy pod ławy. Zaczęły się krzyki - „Ręce na głowy!”, „Nie ruszać się!”. Mężczyźni zaczęli skuwać wybranych posłów.

W tym samym czasie pod Pałac Prezydencki podjechały czarne limuzyny. Wysiedli z nich żołnierze i rozpoczęła się strzelanina. Część oddziału sforsowała drzwi do pałacu, zabijając przy tym kilku strażników. W środku żołnierze połączyli się z częścią zrewoltowanych strażników. W holu i na korytarzach grzmiało od wystrzałów, a ze ścian od uderzeń kul odlatywał tynk. Oddział wpadł do gabinetu prezydenckiego aresztując przebywającego w nim Prezydenta.

Rozgłośnia radiowa także padła ofiarą uzbrojonych bojowników. Nie bacząc na porę dnia od razu zaczęto emitować komunikaty...

Kiedy Bialenia zasypiała, na szczytach jej władzy zaczynało świtać…

Był to znany wszystkim głos prezydenta w czasach świetności kraju – Hewreta von Thorna.

Obywatele! Nie obawiajcie się! Nadszedł już czas nieudolnych rządów obecnego prezydenta – o ile jego Gabinet można nazwać rządem… Musimy obudzić się z marazmu i ruszyć wprzód, musimy zdać sobie sprawę z fatalnej sytuacji w kraju, musimy na nowo rozpalić ogień innowacyjności w Naszych sercach!

Obywatele! Nowi i starzy! Wzywam Was do działania, ojczyzna potrzebuje Obywateli, a Obywatele potrzebują ojczyzny! Bialenia jest Naszym wspólnym domem, który wspólnie zbudowaliśmy. Razem osiągnęliśmy dużo i osiągniemy jeszcze więcej! Jedynie czego Ojczyzna oczekuje od Obywatela, to uwagi i poświęcenia. Pomysłu i zapału… Musimy ruszyć dalej razem!

Obywatele! Nowy rząd poszukuje specjalistów! Przyłącz się do przewrotu lipcowego!

Jeszcze Bialenia nie zginęła!


Od tej chwili ma się zmienić wszystko...

[official]
DEKRET 1/2018/07/12
o organizacji Rządu Tymczasowego w Republice Bialeńskiej

Art. 1.
Od tego momentu władze naczelne Republiki Bialeńskiej funkcjonować będą według poniższych przepisów.

Art. 2.
Wprowadza się następującą hierarchię aktów prawnych: ustawy uchwalone przez Rząd Tymczasowy, dekrety Przewodniczącego Rządu Tymczasowego, dekrety Ministrów, reskrypty, postanowienia administracyjne.

Art. 3.
Rząd Tymczasowy jako władza zwierzchnia wydawać będzie dekrety i reskrypty. Dekrety, nie mając charakteru ustaw, normować będą stosunki w sposób ogólny, natomiast wszelkie zarządzenia Rządu Tymczasowego, nie mające charakteru norm ogólnych, będą wydawane w formie reskryptów.

Art. 4.
Zarówno dekrety jak i reskrypty zaopatrzone powinny być w podpisy Ministra odpowiedzialnego za dany przydział spraw oraz Przewodniczącego Rządu Tymczasowego.

Art. 5.
Przewodniczący Rządu Tymczasowego jest naczelnikiem rządu Republiki Bialeńskiej i reprezentuje ten rząd w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych, kontrasygnuje wszelkie dekrety, reskrypty i postanowienia administracyjne, przy czym osobiście wydaje dekrety, reskrypty oraz postanowienia administracyjne samodzielnie; czuwa nad wykonywaniem przepisów; przewodniczy Rządowi Tymczasowemu, kieruje pracami Rządu i czuwa nad wykonywaniem uchwał; czuwa nad działalnością poszczególnych Ministrów; odwołuje i powołuje wszelkich urzędników państwowych.

Art. 6.
Rząd Tymczasowy składa się z Przewodniczącego oraz z wszystkich Ministrów.

Art. 7.
Ministrowie Rządu Tymczasowego sprawują władzę w powierzonych ministerstwach według przekazanym im przez Przewodniczącego Rządu Tymczasowego kompetencji.

Art. 8.
Inicjatywę ustawodawczą posiada każdy obywatel Republiki Bialeńskiej.

Art. 9.
Projekty ustaw uchwalane są zwykłą większością głosów członków Rządu Tymczasowego. W razie przyjęcia ustawy podpisywany jest on przez Przewodniczącego Rządu Tymczasowego. Może on odmówić podpisania ustawy wraz z uzasadnieniem. Wówczas projekt ponownie wraca do rozpatrywania przez Rząd Tymczasowy. Projekt ustawy może być zwracany do rozpatrywania tylko dwukrotnie.

Art. 10.
Do Ministra Sprawiedliwości należą wszelkie sprawy dotyczące wymiaru sprawiedliwości, służb bezpieczeństwa wewnętrznego i więziennictwa.

Art. 11.
Do Ministra Spraw Wewnętrznych należą wszelkie sprawy dotyczące ewidencji ludności, kontroli i prowadzenia gospodarki państwowej, samorządów terytorialnych i polityki zdrowotnej.

Art. 12.
Do Ministra Oświaty, Propagandy i Wyznań należą wszelkie sprawy związane ze szkolnictwem, opieką nad literaturą i sztuką, wychowaniem obywatelskim, fabularyzacją, propagandą oraz ze sprawowaniem kontroli nad związkami wyznaniowymi w kraju.

Art. 13.
Powoływanie urzędników Ministerstw należy do właściwych Ministrów.

Art. 14.
Zawiesza się obowiązywanie wszystkich ustaw oraz rozporządzeń Republiki Bialeńskiej wydanych do 12 lipca 2018 r. włącznie z Konstytucją Republiki Bialeńskiej.

Art. 15.
Niniejszy dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia i obowiązuje do czasu uchwalenia stosownej ustawy.

[podpis]Hewret von Thorn
Przewodniczący Rządu Tymczasowego

/-/ gen. Iwan Pietrow
Dowódca Sił Zbrojnych przy Rządzie Tymcasowym[/podpis][/official]
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
#2
To jakiś skandal! Skandal nad skandale! Wypuśćcie mnie!

krzyknął Wolferine, gdy zaaresztowali go
[Obrazek: 5S6T0oy.png]
#3
Sztab Generalny stoi przy Rządzie Tymczasowym. Carskie Siły Zbrojne są gotowe do wsparcia słusznych idei bojowników o rozkwit Bialenii.
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
#4
Hańba wrogom ludu!
Obywatelka Najjaśniejszej Republiki Garapeńskiej i Królestwa Dreamlandu 
Poetka w "Ciemnica"
Była Premier Republiki Bialeńskiej 

#5
Siły Zbrojne Unii Trzech Narodów już pędzą na pomoc Prezydentowi Bialenii i UTN, Michaelowi Wolferinowi.
Marszałek Parlamentu UTN
Zarządca Kościoła Antywirtualnego
[Obrazek: signaturen.png]
#6
Stosunkowo rzadko tu zaglądam i nie śledzę zbyt intensywnie sytuacji w Bialenii, ale niech mi ktoś powie - kiedy Republika stoczyła się aż tak, że na prezydenta wybierana jest osoba, która nie tylko jest obywatelem jeszcze dwóch innych mikronacji, ale też... prezydentem innego państwa? Taka sytuacja to jakaś parodia zabawy w wirtualne państwa. Żyją tu w ogóle jeszcze jacyś Bialeńczycy, czy tylko nieokrzesani barbarzyńcy z różnych yoyonacji kontynentalnej Nordaty, bez jakiegokolwiek poczucia lojalności względem swojego państwa, dla których Republika jest n-tą mikronacją, bynajmniej nie stanowiącą priorytetu?

Nie jestem zorientowany w bieżącej sytuacji politycznej, ale samo to, iż działania Hugona Hewreta przerywają ów patologiczny stan sprawia, iż jako były obywatel, parlamentarzysta i arystokrata zamach stanu jak najbardziej popieram. Pewnie będę tu teraz częściej zaglądał. Powodzenia, Towarzyszu Przewodniczący!
~Sukces IRC #bialenia (serwer: irc.mizure.net port: 6667)
#7
(12.07.2018, 21:23:33)Torkan Ingawaar napisał(a): jest obywatelem jeszcze dwóch innych mikronacji,
Wiele jest osób mających wiele obywatelstw, więc nie wiem o co chodzi.
(12.07.2018, 21:23:33)Torkan Ingawaar napisał(a): ale też... prezydentem innego państwa?
Nie jest to zabronione w żaden sposób, zarazem mam tak dużo czasu i żywię duże przywiązanie do obu państw.
(12.07.2018, 21:23:33)Torkan Ingawaar napisał(a): bez jakiegokolwiek poczucia lojalności względem swojego państwa, dla których Republika jest n-tą mikronacją, bynajmniej nie stanowiącą priorytetu?
Starałem się. To nie moja wina, że obywatele postanowili zabawić się w legislatorów, a później wypierdzielić z Bialenii, bo nuda. Niektórzy nie mają czasu, nauka/praca/problemy. Dla mnie RB nie jest n-tym wirtualnym państwem, bo tu się mogłem rozwinąć dobrze. Zostałem Dowódcą SZ. Wypełniałem wiernie swoje obowiązki. Zostałem Wiceprezydentem. Próbowałem budować aktywność. To za czasów Mardreda obywatele zaczęli powoli odchodzić. Zostałem Prezydentem. Teraz wszyscy po mnie jadą za to, że jestem z yoyonacji, jestem prezydentem dwóch państw, jestem "hipokrytą", zepsułem Bialenię, powinienem być wrogiem narodowym.
[Obrazek: 5S6T0oy.png]
#8
(12.07.2018, 21:23:33)Torkan Ingawaar napisał(a): Żyją tu w ogóle jeszcze jacyś Bialeńczycy, czy tylko nieokrzesani barbarzyńcy z różnych yoyonacji kontynentalnej Nordaty

Obecnie takich prawdziwych Bialeńczyków można policzyć na... najwyżej na palcach obu rąk.
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
#9
Wkrótce przedstawię expose na te wyjątkowe czasy oraz przedstawię członków Rządu Tymczasowego.
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
#10
> Stosunkowo rzadko tu zaglądam i nie śledzę zbyt intensywnie sytuacji w Bialenii, ale niech mi ktoś powie - kiedy Republika stoczyła się

Chyba gdzieś wtedy kiedy przyłączono Brudrię i Hajsland. Chyba.

Alboooooo…

BIALENIA WAS
NEVER GREAT

> jako były obywatel, parlamentarzysta i arystokrata zamach stanu jak najbardziej popieram

Było kiedykolwiek jakiekolwiek działanie bezprawne którego NIE poparłeś?
Polyna V.
#11
(12.07.2018, 23:32:20)Polyna napisał(a): Było kiedykolwiek jakiekolwiek działanie bezprawne którego NIE poparłeś?
Nieuznania abdykacji Alfreda w Elderlandzie przez Witta xD
~Sukces IRC #bialenia (serwer: irc.mizure.net port: 6667)
#12
Dobra, a wracając do zamach stanu...

Bialenia musi dotrwać do 100 000 postów!
To niebagatelny wynik nieosiągalny dla 99% mikronacji.
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
#13
Jaruzelosławię!
Jego Operacyjność
(-) Linux
[Obrazek: 11668799_hhh.PNG]

-------

"Ten człowiek jest gorszy niż Pietrow i Prezerwatyw Tradycja Radziecki!"
~ Szymon Uchatsok, myląc Medycejskiego z Kucełem

"Kretyn i słoik, który pewnie się na warszawiaka stylizuje"
~ Mój adorator

-------

Miałem w sumie wypisać się z Bialenii
A jednak coś spowodowało, że zostałem
Raz za razem
Odpowiedź za odpowiedzią
Lubię was nawet czasem, wiecie?

Krążą jednak opowieści
Eminencja pewien mówią jest ich źródłem
Dzień sądu nadchodzi!
Yyy zapytacie 
Czego on znowu chce
Ech zostawcie dziwaka
Jednak zostałem
Stąd teraz siedzę
Kreśląc pierdolety 
I dopasowując je do liter mojego nazwiska
#14
Królestwo Elderlandu wyraża zrozumienie dla kroków podjętych przez Jego Ekscelencję Hewreta von Thorna i jego stronnictwo. Bardzo często jest tak, że upór złej władzy w pozostawaniu u jej steru z jednoczesnym kreowaniem narracji upadku, choć zgodny z prawem i regułami gry demokratycznej, czyni to prawo bezprawiem, perfidnie wykorzystywanym do pozostawania u władzy, której celem nie jest sianie defetyzmu w Narodzie. Tak niestety czynił obóz odsuniętego od władzy prezydenta Michaela Wolferine. Bialenia - dobro wspólne bialeńskich patriotów, zasługuje na to, aby się o nie starać. Władza, która nie urzeczywistnia dążeń do tego celu, traci swój mandat, który stronnictwo JE Hewreta von Thorna słusznie jej odebrało.
Cytat:Królestwo Elderlandu ws. wydarzeń w Republice Bialeńskiej

(-) kmdr ppor. Daniel von Witt
Lord Strażnik Koronny Elderlandu
#15
Gdyby ktoś nie zaglądał do naszej ambasady, to zaznaczę, że Księstwo Sarmacji również wydało stosowne oświadczenie.
#16
W imieniu Rządu Tymczasowego chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy okazali nam słowa wsparcia.
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]
#17
Hmm.... Oskarżać jest łatwo i prościej, ale ile wy którzy teraz przejmujecie władzę zrobiliście aby ów marazm zanikł?
Gdzie byliście gdy aktywność spadała?
Hewret, przecież oglosiles odejście z Bialenii na rzecz Sarmacji?
Zamach udał się tylko i wyłącznie dla tego iż jesteś głównym adminem zapewne.
Na początku chciałem dołączyć do Przewrotu, pisałem o tym i do Hewreta i do Iwana lecz po głębszym przemysleniu sprawy, zrezygnowałem.
Oskarżacie obywateli bialenskich o zdrady itp, w jaki sposób teraz będziecie ich chcieli zatrzymać tu i odbudować aktywność.

PS Najlepszym prezydentem w czasach świetności Bialenii był Ned, Eddard Noqtern.
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
#18
Ale to jest logiczne lol. Gdyby nie fakt, że Pan Hewret jest administratorem forum, to żadnego zamachu by nie było xD
Kaspar Waksman
były I Prezydent Unii Trzech Narodów
Redaktor naczelny gazety "Tygodnik Unijny"
Prezes Partii „Odrodzona Prawica”
[Obrazek: podpis1.png]
#19
Przecież to napisałem. Lol.
/-/ Książę Thomas von Lisendorff
Kniaź Lisendorff
Wiceadmirał MW SZ RB,
[Obrazek: 75_25_01_16_8_38_15.png]

 właściciel 87 folwarków 
Selekcjoner reprezentacji Republiki Bialeńskiej 
#20
A ja swoją odpowiedzią przekazałem, że się z Panem zgadzam Wink
Kaspar Waksman
były I Prezydent Unii Trzech Narodów
Redaktor naczelny gazety "Tygodnik Unijny"
Prezes Partii „Odrodzona Prawica”
[Obrazek: podpis1.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości