Biuletyn Księstwa Sarmacji
#1
[justify][center]Biuletyn Księstwa Sarmacji[/center]

Dnia 17 lipca 2018 roku JKM Robert Fryderyk zarządził wybory do Sejmu LVII kadencji. O pięć miejsc w organie władzy ustawodawczej Księstwa stanęło 5 stronnict. Cztery są komitetami jednoosobowymi, piąty - Jedna Sarmacja - liczy sześciu kandydatów. Wszystkie stronnictwa mają ściśle określone plany na działalność w Sejmie. Z pewnością będzie to ciekawy etap dla ustawodawstwa sarmackiego. Odbędą się one w dniach 4-5 sierpnia 2018 roku, do godziny 21:00.
link


Wybrany 11 czerwca na urząd kanclerza VI kadencji Konrad Jakub Arped-Friedman po zaledwie miesiącu urzędowania w trakcie tej kadencji, a także po prawie roku sprawowania władzy na urzędzie kanclerza (z przerwami) postanowił ustąpić z fotela. Ma to być co najmniej część lekarstwa na siany coraz głębiej marazm w całym mikroświecie. Z wziązku z dymisją dnia 20 lipca 2018 roku, JKM Robert Fryderyk zarządził wybory kanclerza VII Kadencji. Na starcie wyścigu o fotel drugiej najważniejszej osoby w kraju stanęło 3 sarmackich obywateli. Kandydatami na urząd są Erik Otto von Hohenburg, Peter West oraz Krzysztof Hans van der Ice. Jak widać, są to osoby z dosyć młodym stażem w Księstwie, więc liczymy na dosyć ciekawą wymianę pokoleniową oraz interesującą rotację na najwyższych szczeblach władzy w państwie. Wybory odbędą się w dniach 4-5 sierpnia 2018r, do godziny 21, pokrywając się jednocześnie z wyborami sejmowymi.
link1,
link2


W trakcie uroczystości rocznicowych, z okazji piętnastolecia Królestwa Teutonii, dnia 28 lipca roku pańskiego 2018r panujący miłościwie przez przeszło 2,5 roku w Królestwie Teutonii JKW Andrzej Fryderyk, postanowił ustąpić z tronu. Jest to wielki cios dla królestwa, jednak jak sam abdykujący stwierdza, powinno to przełamać marazm w Teutonii i pozwolić na powiew świeżości. Mamy nadzieję, że problem z bezkrólewiem zostanie szybko rozwiązany, a nas niedługo czeka koronacja nowego króla (bądź królowej) Teutonii oraz Teutończyków.
link

JKM Robert Fryderyk zapowiedział również reformę Heroldii Księstwa Sarmacji - tzw. Noblesse Oblige. Reforma ma zamiar narzucić na szlachtę i arystokrację sarmacką obowiązek złożenia wniosku o wykonanie oraz nadanie herbu, który to z założenia ma być darmowy. W przypadku uchylania się od obowiązku herb ma być nadawany z automatu. Poza tym mają zostać uregulowane zasady heraldyczne w Księstwie oraz stworzony spis wszystkich herbów w systemie informatycznym Księstwa.
link[/justify]
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości