Akt oskarżenia - Jan Lubomirski-Dostojewski
#1
[official]
Wolnograd, dn. 15 sierpnia 2018 roku

AKT OSKARŻENIA


Oskarżam Jana Lubomirskiego-Dostojewskiego o to, że działając z zamiarem bezpośrednim jako Prezydent Republiki Bialeńskiej w dniach 13-15 sierpnia bieżącego roku podejmował działania zmierzające do pozbawienia Republiki Bialeńskiej niepodległości, zmiany ustroju, formy rządów i Konstytucji Republiki Bialeńskiej z pominięciem zmiany ustawy zasadniczej w trybie określonym w art. 32 Konstytucji RB oraz dążył do przekazania ziem bialeńskich Federacji Brodryjskiej, tj. o czyny z art. 34 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 2 Kodeksu Karnego.

UZASADNIENIE

Jan Lubomirski-Dostojewski dnia 13 sierpnia 2018 roku w sposób bezprawny i z pominięciem procedury określonej w art. 32 Konstytucji Republiki Bialeńskiej ogłosił Konstytucję Świętego Cesarstwa Bialenii, proklamując siebie samego Cesarzem Bialenii. Następnie w dniu 15 sierpnia 2018 roku ogłosił zakończenie państwowości Republiki Bialeńskiej, po czym poinformował o wcieleniu jej do Federacji Brodryjskiej.

Swoimi czynami Jan Lubomirski-Dostojewski wypełnił znamiona wzmiankowanych czynów zabronionych.

W celu zapobieżenia dalszemu godzeniu w porządek publiczny, na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o Policji Krajowej stosuje się wobec oskarżonego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

[podpis]Tadeusz Krasnodębski[/podpis][/official]
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski
Odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości