Kultura i społeczeństwo > Sala Historyczna

Polityka historyczna w stosunku do 21 marca

(1/2) > >>

AndrzejSwarzewski:
21 marca 2012 jest uważany za szczytowy moment Powstania Marcowego oraz powstanie Odrodzonej Bialenii, konkretnie powstanie Dżamahiriji Bialeńskiej. Tutaj informacje o Powstaniu Marcowym: http://micropedia.wikia.com/wiki/Powstanie_Marcowe
Moje pytanie brzmi, jak powinniśmy odnosić się do tego dnia, całego Powstania. Z jednej strony w wyniku tego powstała Dżamahirija Bialeńska, bez której nie byłoby również Republiki Bialeńskiej. Z drugiej jednak strony było to zbrojne wystąpienie przeciwko Księstwu Sarmacji. Co uważacie?

Liczę na ciekawą dyskusję, która zaktywizuje nasz kraj. :)

Maciej Kamiński:
Witam.

Uważam, że ważność tego dnia przerasta znacznie negatywne jego strony (zresztą, polityka taka jest).

AndrzejSwarzewski:
Państwowość bialeńska po 21 marca:
1. Zjednoczona Dżamahirija Narodów (początkowo jako Dżamahirija Teutońsko-Sarmacka)
21 marca-26 maja 2012 (wliczone jest także istnienie Królewskiej Dżamahiriji Narodów)
2. Wolny Wolnograd
26 września 2012 - 11 lutego 2013 (w tym Islamska Republika Wolnego Wolnogradu oraz Regencja Wolnego Wolnogradu w Apaczowie)
- 21 marca 2013 roku pomimo formalnego nieistnienia państwowości bialeńskiej, w Wolnogradzie doszło do uroczystych obchodów Rocznicy Powstania Marcowego (z udziałem m.in. sarmackich endeków z NS, w tym Wicemarszałka Sejmu)
3. Dżamahirija Bialeńska
27 lipca 2013 - 29 września 2013
4. Republika Bialeńska
15 listopada 2013 - wciąż istnieje

Przedrewolucyjne źródła dzisiejszej Bialenii:
a) dawne Królestwo Bialenii, Republika Klume, itd.
b) sarmackie środowiska ludowe i konserwatywne, zgromadzone wokół Rodu Swarzewskich, w tym Partia Konserwatywna i Sarmacka Akcja Ludowa.

Jan Kaniewski:
Możemy dywagować o rozmiarach Powstania Marcowego i jego skutkach natomiast uważam, że nikt nie jest w stanie zaprzeczyć tezie, czy jest to bardzo trudne, że wtedy rozpoczyna się droga. Droga, które w końcu prowadzi nas do tego miejsca. W tym względzie jest to jedno z najważniejszych jak nie najważniejsze wydarzenie w naszej v - historii. Sprzeciw wobec beznadziejności przerodził się w otwarty bunt, który był odpowiedzią na brak perspektyw. Wtedy nic nie było do stracenia. Wynik tez mógł być jeden. Wobec początkowego wyśmiania i procesu dewaluacji następujących zdarzeń w Księstwie Sarmacji byliśmy awangardą, która śmiała rzucić wyzwanie potężnej mikronacji. Nierozumienie sensu tego wydarzenia to moralne zwycięstwo Księstwa Sarmacji, gdyż bez tej wspólnoty losu łatwo jest mówiąc językiem sportowy "ograć" takie państwo. I tutaj naprawdę nie chodzi tez o jakąś szczerą nienawiść. Po prostu dzisiaj to dla Nas część historii i każdy kto chce z nami rozmawiać musi to szanować.

Bardzo ważne też jest aby każdy z Bialeńczyków mógł poczuwać się do dziedzictwa Powstania Marcowego ze względu właśnie, że jest Bialeńczykiem, czyli członkiem tej wspólnoty. Rozwijając się, różne dziedziny generalnie przyświecać musi ten ideał walki od podstaw o lepszy byt Republiki Bialeńskiej.Piotr Pawel I:
Jak wiadomo, ja w Sarmacji byłem, ale opuściłem ją przed wydarzeniami 21 marca; przyznam, że chętnie poczytałbym dłuższy opis. Może Bialenia winna założyć muzeum, tak jak Hasseland - choć to poczatki:
https://muzeumhasselandzkie.wordpress.com/

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej