Podział administracyjny > Lordostwo Patrykpolis

Historia Lenna Patrykpolis

(1/1)

Mikołaj Patryk Dostojewski:

--- Cytuj (zaznaczone) ---HISTORIA LENNA PATRYKPOLIS

Początki osadnictwa na terenach Lenna Patrykpolis sięgaja XVI wieku, kiedy to ziemie te otrzymał w wieczyste posiadanie magnat Jan Topolnicki. Ród Topolnichich był rodem bardzo wpływowym i bogatym, który posiadał Topolno i prawie całe północno zachodnie wybrzeże Bialenii. Jan Toplnicki posiadał obszary Lenna Patrykpolis jako królewszczyzna, co oznaczało, że jego ród zobowiązany był po jego śmierci do zwrotu tych ziem królowi Bialenii. Topolniccy jednak traktowali to lenno (i nie tylko to, ale także wiele innych lenn) jak dziedziczną posiadłość, co wywołało oburzenie wśród średniej i biednej  szlachty.

Za czasów Topolnickich (XVI i początek XVII w.) na tych terenach powstało kilka miejscowości, m.in. Południowotopolncki Port (w miejscu dzisiejszego Patrykpolisu) oraz Janowice (obecnie Yellowbeach). Niestety, z tych czasów nie zachowała się do dziś żadna budowla.

W roku 1619, w czasie najazdu zachodnionordackich państewek na Bialenię król opodatkował szlachtę. Podatków nie chcieli płacić Topolniccy, za co król odebrał im obszar Lenna Patrykpolis wraz z pozostałymi bezprawnie zagarniętymi królewszczyznami. Ludność miejscowa została niemal całkowicie wybita lub wzięta do niewoli przez najeźdźców.

Po wojnie lenno było całkowicie wyludnione. W roku 1698, w czasie wojny z Anatolią, w czasie jej największych sukcesów obszar lenna został zajęty przez najeźdźców, którzy wybudowali tu port Yellowbeach. Rok później przetoczyła się tędy armia bialeńska z generałem Patrykiem Srogowskim na czele. Rozegrała się tu potężna bitwa - bitwa pod Yellowbeach, w której zmuszono wojska nieprzyjaciela do ucieczki drogą morską. W nagrodę za pokonanie armii anatolijskiej Patryk Srogowski otrzymał lenno w dziedziczną własność oraz tytuł szlachecki.

Srogowski wybudował na terenie lenna miasto Patrykpolis (prawa miejskie od 1710 roku) i sprowadził tu osadników, którzy ponownie zaludnili lenno. Mieszkańcy utrzymywali się głównie z rybołóstwa i uprawy ziemii.

Dziś złociste plaże, szumiące lasy i spokojne miasteczka nie ukazują burzliwej historii Lenna Patrykpolis. Turyście, który przybywa w te okolice wypocząć nad morzem ciężko wyobrazić sobie, że tutaj kiedyś rozgrywały się wielkie bitwy, że tędy kiedyś maszerowały ogromne armie.

--- Koniec cytatu ---

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej