Podział administracyjny > Wielkie Kniaźstwo Lumia

Folwark Racjany

(1/1)

Konstanty Jerzy Michalski:
Racjany są wsią z długą historią i tradycją. Pierwsza wzmianka o nich znajduje się w dziele Historia Bialeniana słynnego pisarza przebywającego na dworze władcy Klume, zwanego przez nas Rotriusem, gdyż wiemy jedynie iż był Rotryjczykiem. Wedle tej księgi, spisanej w IV wieku naszej ery, Racjany zostały założone w 39 roku naszej ery, przez Racjana, tytułującego się princepsem Valhalli. Po podbiciu większości Wysp Bialeńskich i ustabilizowaniu granic, princeps zaczął lokować wiele miast, w tym Racianum. W czasach swej świetności, w III wieku naszej ery, Racianum było zasiedlone przez 90 000 mieszkańców. Poprzez wieki, miasto podupadało z powodu zmniejszenia wagi miasta jako centrum handlu z koloniami. Ostateczny cios został zadany przez Khmerów. Ponowne zasiedlenie Racjan zostało odnotowane w 1689 roku. Swoją siedzibę miały miały tu rody Brodskich i Kulackich. Od początków XX wieku poszukuje się tu pamiątek po starożytnym Racianum, część znalezisk znajduje się w Instytucie Archeologii w Nowym Ab'Dorście i jest wystawione na widok publiczny.

Rekonstrukcja rynku miejskiego Racianum z początków XX wieku

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej