Podział administracyjny > Hrabstwo Germaenia

Ludy Germaenii

(1/1)

Maciej Kamiński:
Ludy Germaenii
Ziemię Germaenii zamieszkują trzy ludy, każdy z nich znany jest z czego innego, lecz najbardziej znani są Jörþingowie (Juyrthingowie). Mniej znanymi plemionami są
Fjörnowie (Fjuyrnowie) oraz Jörnarowie (Juyrnarowie). Każde z plemion z plemion dzieli się na grupy które zakładają grody na terenie całego Hrabstwa Germaenii. Plemiona lubią pomiędzy sobą walczyć, a jeszcze bardziej walczyć z wrogami kultury Germaeńskiej. Plemieniem które walczy z Germaenami są Frandyrsi którzy występują w środkowej Anatolii.

Jörþingowie
Plemię znane z silnej gospodarki opierającej się o hodowlę bydła oraz owiec, znakomici wojownicy najczęściej służący w Armii Bialeńskiej oraz innych armiach państw członkowskich. Średnia długość życia tego plemienia to około 80 lat. Plemię to posiada własną administrację, a nawet własnych "posłów" którzy zasiadają w Njöfjörd i obradują tam na temat dalszego rozwoju Hrabstwa.

Fjörnowie
Plemię Fjörnów znane jest z hodowli koni oraz silnej konnicy. Była to najlepsza armia konna od IX do XIX wieku na ziemiach Nordaty. Znani są z tego że sieją postrach w szeregach wroga i potrafią doprowadzić do zwycięstwa przed samym wyjazdem konnicy przeciwko wrogom. Ich minusem jest brak organizacji dlatego nie wiadomo gdzie i ilu ich jest. Nie lubią zakładać warowni oraz innych umocnień, a za to żyją w wioskach.

Jörnarowie
Plemię Religijne. W tym plemieniu mieszka bardzo dużo kapłanów nordyckich podporządkowanych Fylkirowi Arnemu von Heintschelowi. Znani są ze swej zaciekłej walki o religię oraz hodowli zbóż i innych darów natury. Mieszkają w Grodach, a ich głównym grodem jest Oþorna. Posiadają własnych posłów w Njöfjörd, lecz ich głos ma znaczenie tylko w rozmowach na temat religii. Ich wojownicy to zażarci ortodoksi Nordyccy którzy za Odyna są w stanie skoczyć w ogień lub wyrżnąć całą wioskę innowierców.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej