Podział administracyjny > Hrabstwo Żółkiew

Akt lokacji

(1/1)

Jan Sapieha:
Baronia Żółkiew została założona w styczniu 2014 roku. Znajduje się 80 km na południe od Wolnogradu, pomiędzy jeziorem Adamieckim z lewej strony a drogą krajowa nr.22 z prawej. Całość terenu jest mocno zalesiona, dominują puszcze i bory. Występują w nich żubry, które upodobały sobie to miejsce. Dalej na wschodnim krańcu Baronii rozciąga się pozostałość po runinach wielkiego muru, który jest jednocześnie oznaczeniem końca majątku Jana Kazimierza Lwa Sapiehy. Sercem oraz miejscem najbardziej w tej chwili zurbanizowanym jest miasto Żółkiew, znajdujące się w centralnej części. Organizowane są tu słynne jarmarki z pokazami artystycznymi. Żółkiew dysponuje dobrą bazą noclegową i jest często odwiedzana przez myśliwych. Na zachodzie całość koncentruje się jeziorze Adamieckim, który wykorzystywany jest obecnie jako staw hodowlany dla ryb.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej