Podział administracyjny > Marchia Lisendorff

Tomasz Cyryl Dostojewski

(1/1)

Tomasz Cyryl Dostojewski:
Dynastia Bagratów - dynastia abachazka, wywodząca się z Dynastii Dostojewskich , a więc jest jej boczna linią. Załozycielem Dynastii jest Tomasz I, pierwszy władca Abachazj oraz syn Mikołaja Patryka Dostojewskiego - Cara Brodrii.Członkowie dynastii :

- Tomasz I Bagrat ( Tomasz Bagrat - Dostojewski ), Imperator Abachazji ( 24 VI 2015 - 7 II 2016 r, od 29 II 2016 r. )
- Jakub Wereszczyński - Bagrat , syn Tomasza I, Imperator Abachazji ( 7 - 14 II 2016 r. ),
- Natasza Bagrat - Hristov , córka Tomasza I, żona Borisa Hristova von Maikowskiego władcy Uhrainy. Matka Andrija Hristova.
- Józef Konstanty Bagrat , młodszy syn Tomasza I, Imperator Abachazji ( 14 - 29 II 2016 r. ) , Król Batawii ( od 21 I 2016 roku )


Tomasz Cyryl Dostojewski:
Tomasz Cyryl Bagrat Dostojewski jako Car Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego .


TOMASZ CYRYL BAGRAT DOSTOJEWSKI
Urodzony w Tomaszewie 16 kwietnia 2015 roku jako Thomas van der Lis.
Ojciec Założyciel Imperium Abachazji i jej władca 24 czerwiec 2015 - 7 kwietnia 2016 roku. (z przerwą 8-29 luty 2016 r.)


Batawia
Tu pojawił się pierwszy raz w mikroświecie , dokładnie 16 kwietnia 2015 roku. gdy Batawią rządził król Arne I von Heim.
W okresie monarchii, wielokrotnie pełnił funkcje ministra w różnych resortach ( m.in. gospodarki i rolnictwa oraz kultury i sportu ), raz był premierem, Regentem oraz Naczelnym Wodzem Sił Zbrojnych i Dowódca Marynarki Wojennej.

Po wprowadzeniu II Republiki, został ponownie Naczelnym Wodzem Sił Zbrojnych, ustąpił i został wybrany Posłem do Izby Poselskiej oraz Marszałkiem IP. Po utworzeniu Federacji Batawskiej stanął na czele federacyjnego Wolnego Miasta Tomaszewo, jako jej Prezydent.Abachazja :

23 Czerwca 2015 roku przekształcił WMT w Carstwo Abachazji , zaś 24 czerwca ogłosił niepodległość tego kraju, tym samym odrywając się od Batawii. 7 Lipca zmienił dane na Tomasz I Bagrat zakładając tym samym nowa Dynastie Abachaską - Bagratów. Tydzień później Zgromadzenie Narodowe nadało mu tytuł Dożywotniego Imperatora Abachazji. Doprowadził do świetności Abachazję ( m.in. odebrał hołd lenny z Batawii i Uhrainy ). Pod jego rządami Abachazja podpisała wiele traktatów międzynarodowych w tym z Bialenią , Niderlandami i Agurią. W styczniu 2016 roku ogłosił przekształcenie Abachazji w Cesarstwo tworząc Imperium Abachazji. Doprowadził Abachazję do wejścia w struktury Mikroświatowej Unii Piłkaskiej co zaowocowało współorganizacją XIV V-Mundialu wraz z Bialenią, Brodrią oraz Hasselandem. Abdykował dwukrotnie, na początku lutego 2016 roku na rzecz syna Jakuba, oraz na początku kwietnia 2016 roku na rzecz swego ojca - Mikołaja Patryka Dostojewskiego.
Rządził Abachazją od 24 czerwca 2016 roku do 7 kwietnia 2016 roku, z przerwa od 8 do 29 lutego 2016 oku.
Po abdykacji pozostał na stanowisku Selekcjonera reprezentacji Narodowej Abachazji . Podczas XIV V-Mundialu zorganizowanego m.in w Abachazji doprowadził Reprezentację do półfinału , po czym podał sie do dymisji z funkcji Selekcjonera Kadry, Prezesa AFS oraz Delegata Głównego przy MUP. Pełnił urząd Marszałka Zgromadzenia Narodowego V Kadencji. Nieubiegał się o reelekcję. Wycofał się z życia politycznego w Abachazji. Od 21 maja 2016 roku jest oficjalnym następcą tronu Imperium Abachazji.

Funkcje :
Władca Abachazji (24 VI 2015 - 8 II 2016 r. , 29 II - 7 IV 2016 r. )
Regent Imperium Abachazji ( 18 VI - 3 VII 2016 r. )
Trener KS Tomaszewo ( od 23 VI 2015 r. )
Prezes Abachaskiej Federacji Sportowej (15 VII 2015 - 27 VII 2016 r. )
Delegat Główny przy MUP oraz Selekcjoner Reprentacji Abachazji ( 15 VII 2015 - 4 V 2016 r. )
Poseł Zgromadzenia Narodowego I, II, III i V Kadencji ,
Marszałek Zgromadzenia Narodowego V Kadencji ( V-VII 2016 r.)
Minister Obrony Narodowej ( 23 V - 6 VI 2016 r.)
Minister Gospodarki i Rolnictwa ( 23 V - 21 VI 2016 r.)
Wicekanclerz i Minister Spraw Zagranicznych ( 23 V - 22 VI 2016 r.)
Arcyksiążę Uhrainy i szef ASB ( od 18 V 2016 r. - )
Głównodowodzący CSZ (od 3 VIII 2016 r. )


Republika Parlandii

Minister Obrony Narodowej oraz Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych Republiki Parlandii (24 IV - 21 V 2015 r. ).  Podał sie do dymisji , zrzekł się obywatelstwa i wyjechał.
Brodria i Bialenia

W tych krajach pojawił się 1 Maja 2015 roku, zaś od czerwca jest stałym obywatelem tych państw. W Brodrii, Car Mikołaj Patryk mianował go Ministrem Spraw Wojskowych , Admirałem oraz uszlachetnił nadając mu dziedziczny tytuł Wielkiego Księcia Bałmucji ( 23 Maja) aż w końcu adoptował ( 30 czerwiec ).

W Bialenii założył lenno - Lisendorff , które stopniowo rozwija . Jest trenerem miejscowej drużyny Legii Lisendorff z którą zdobył dwukrotnie tytuł Mistrza Ligi Bialeńskiej. Od 18 czerwca do 3 września 2015 r. pełnił funkcje Selekcjonera Reprezentacji Bialenii. Wsąapił także do wojska bialeńskiego gdzie dosłużył się stopnia Wiceadmirała oraz pełni funkcję Dowódcy Marynarki Wojennej RB (od 26 marca 2016 roku.). Przez krótki czas pełnił także funkcję Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych Bialenii (19 -24 Marca 2016 r. ), lecz po powrocie Wielkiego Marszałka Ronana Dexa do Bielenii zrezygnował ,promując Ronona na to stanowisko.
Udziela się także w polityce . Był posłem Parlamentu Bialeńskiego XVII i XVIII kadencji z ramienia Radykalnego Centrum.
Od 15 grudnia 2015 roku do 1 lutego 2016 roku pełnił urząd Ministra Rozwoju Regionalnego w rządzie Prezydentów Eddarda Noqterna oraz Alego ibn Ali Taliba . Odszedł z RC i założył Partię Monarchistyczną. Partia weszła w skład rządu Prezydent Aleksandry Swarzewskiej -Dostojewskiej. Tomasz otrzymał tekę Ministra Sportu . Rozpoczął reformie Sportu mającą na celu całkowitego odpolitycznienia dziedziny Sportu. Oddzielił funkcję Prezesa Bialeńskiego Związku Sportowego od funkcji Ministra Sportu, utworzył Radę Menedżerów BZS , współorganizował V-Mundial. Jako prezes Partii Monarchistycznej doprowadził do referendum Państwowego w celu przywrócenia Monarchii. Po Referendum które zakończyło się porażką monarchistów , przekształcił partie w Narodowy ruch na rzecz Stabilności i Postępu ( NRSP ). Po śmierci Aleksandry Swarzewskiej - Dostojewskiej pozostał w tymczasowym rządzie na swoim stanowisku. Jako kandydat NRSP wziął udział w kwietniowych Wyborach Prezydenckich .Uzyskał 7 głosów , tle samo co Frederick Hufflepuff -kandydat Wspólnoty Rozwoju. ( F.H. przeszedł do II tury z racji posiadania większej ilości folwarków ). Wstąpił do Bialeńskiej Partii Demokratycznej z której ramienia jest Posłem XXII Kadencji, od 26 lipca 2016 roku.

Funkcje :
Zarządca lenna Lisendorff ( od 20 IV 2016 r. jako Margrabia )
Selekcjoner Reprezentacji Bialenii (18 VI - 3 IX 2015 r.)
Członek Rady Menedżerów BZS
Przewodniczący Rady Menedżerów BZS ( 3 IV - 15 V 2016 r. , od 20 VIII 2016 r. )
Wiceadmirał Marynarki Wojennej SZ Bialenii
Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej (19 - 24 III 2016 r. )
Dowódca Marynarki Wojennej Republiki Bialeńskiej ( 26 III 2016 r. - )
Poseł Parlamentu : XVII i XVIII Kadencji ( z ramienia Radykalnego Centrum ), XXII Kadencji ( z ramienia Bialeńskiej Partii Demokratycznej ).
Minister Rozwoju Regionalnego (15 XII 2015 - 1 II 2016 r.) w rządzie : Eddarda Noqterna oraz Alego ibn Ali Taliba .
Minister Sportu ( 23 III - 18 IV 2016 r. ) w rządzie Prezydent Aleksandry Swarzewskiej -Dostojewskiej i p.o. prezydenta Severino Castiglioniego.
Ambasador RB w ZSKHiW (24 IV - 19 VI 2016 r. )
Kandydat na Prezydenta Republiki Bialeńskiej w IV 2016 roku.
Prezes Partii Monarchistycznej ( 8 III - 6 IV 2016 r.), Prezes Narodowego Ruchu na rzecz Stabilności i Postępu - NRSP (6 IV - 14 VIII 2016 r. ), Jednej Brodrii ( od 14 VIII 2016 r. )
Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej ( 17 VI - 26 VIII 2016 roku. )
Wiceminister Oświecenia i Aktywności ds.  Sportu ( 6 X - 7 XI 2016 r. ) w rządzie Andrzeja Swarzewskiego,
Minister Spraw Wewnętrznych ( od 7 Xi 2016 r. ) w rządzie Andrzeja Swarzewskiego.


W Brodrii tak jak w Bialenii działa w armii oraz w polityce, jest także dziedzicznym Wielkim Księciem Bałmucji (od 22 maja 2015 roku). Od 2 II 2016 roku pełni urząd Ministra Spraw Wojskowych a tym samym funkcję Głównodowodzącego Sił Zbrojnych Carstwa Brodryjskiego. Od 21 IX do 11 XII 2015 r. oraz od 9 III 2016 roku pełnił także urząd Kanclerza rządu Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego.
Przeprowadza szereg reform i zmian w Brodrii. Jego rządy skupiły się przede wszystkim na Modernizacji i reorganizacji Sił Zbrojnych oraz Sprawach Wewnętrznych m.in. budowa dróg i autostrad oraz rozwój gospodarczy. W dniu 15 lipca został odwołany z funkcji Kanclerza.

Funkcje :
Car Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego ( 27 IX - 16 X 2016 r. )
Wielki Książę Bałmucji ( tytuł dziedziczny, przyznany 22 V 2015 r.)
Trener Legii Bałmustan ( od 14 V 2015 r. ) oraz Lokomotiv Bałmustan ( od 7 II 2016 r. )
Admirał Marynarki Wojennej Carstwa Brodryjskiego,
Głównodowodzący Carskich Sił Zbrojnych oraz Minister Spraw Wojskowych (2 II - 7 VIII 2016 r., od 17 VIII 2016 r. )
Kanclerz Rządu Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego ( 21 IX - 11 XII 2015 r. , 9 III - 15 VII 2016 r. )
Minister Kultury i Sportu ( 29 VI - 7 VIII 2016 r. )
Dyrektor Brodkosmosu ( 21 V - 7 VIII 2016 r. )
Selekcjoner Reprezentacji Narodowej Brodrii ( od 19 V 2016 r.)
Prezes Brodryjskiej Federacji Piłkarskiej ( od 20 VI 2016 r. )
Delegat Główny Brodrii przy MUP ( od 18 VII 2016 r. )
Przewodniczący partii "Jedna Brodrii" ( od 14 VIII 2016 r. )

Funkcje w Republice Brodryjskiej :
p.o. Prezydent Republiki Brodryjskiej ( 8 - 17 VIII 2016 r. )[/i]Demokracja Surmeńska
W Surmenii pojawił się 30 czerwca 2015 roku. Oficjalnie obywatelstwo uzyskał dopiero po złożeniu wniosku, 26 lipca 2016 roku.
Z powodu małej aktywności w Surmenii, szybko objął różne funkcje .

Funkcje :
Wiceadmirał Sił Obrony Morskiej ( zdymisjonowany 19 IX 2016 r.)
Trener Olympiakosu Ettenpolis ( od 13 VII 2016 r. )
Burmistrz miasta Ettenpolis ( od 28 VII 2016 r. )
Dowódca Sił Obrony Morskiej (25 VIII - 19 IX 2016 r.)
Mikroświatowa Unia Piłkarska

Funkcje :
Członek Rady Rewizyjnej  ( od 29 IX 2016 r. )

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej