Podział administracyjny > Hrabstwo Gryfonii

Kronika Hrabstwa Gryfonii

(1/1)

Jan von Maikowski:
KRONIKA
HRABSTWA GRYFONII


--- Cytuj ---Archiwalna Kronika Wilczych Błot
Wpis z dnia 26 września 2015 A. D.

Wieś pomału zaczęła się rozwijać. Pierwszym, wielkim przedsięwzięciem jest budowa dworu obronnego, który znajdować się będzie na północno-zachodnim krańcu wsi. Dwór będzie stanowił siedzibę właściciela Wilczych Błot, oraz tzw. serce miejscowości. To właśnie tutaj będą rozstrzygane lokalne spory i załatwiane będą sprawy związane z zarządzaniem wsią. Według plotek ma w nim powstać największy w całej Republice Bialeńskiej spichlerz różnej maści alkoholi.

Prace idą szybkim tempem. Niestety budowa dworu pochłania ogromne fundusze w postaci kilkudziesięciu tysięcy austro-węgierskich koron.


(-) Jan Dagobard Edler von Maikowski .
Pan na Wilczych Błotach

Wpis z dnia 12 października 2015 A. D.

Dnia dzisiejszego, wczesnym rankiem zakończono budowę dworu obronnego we wsi. Właściciel miejscowości zapowiedział, że w najbliższych dniach do posiadłości zostaną sprowadzone pierwsze okazy różnorakich alkoholi, w których czołowe miejsce zajmują: bobrzy bimber z Pustkowi Winków, galicyjska wódka wysokoprocentowa z Austro-Węgier, oraz tzw. wyciąg z koziego zadka - niezwykle rzadki trunek możliwy do zdobycia wyłącznie na czarnym rynku w Federacji Al Rajn. Oprócz tego przewiduje się także sprowadzenie niewolnik... osadników, którzy zasiedlą opustoszałe tereny Wilczych Błot. Bardzo mała gęstość zaludnienia na tym obszarze znacznie utrudnia rozwój gospodarczy regionu czemu przeciwdziałać chce aktualny gospodarz wsi.

Populacja Wilczych Błot i ziem do nich przyległych szacowana jest na ok. 700 mieszkańców.


(-) Jan Dagobard Edler von Maikowski .
Pan na Wilczych Błotach

Wpis z dnia 17 października 2015 A. D.

16-ego października 2015 roku Wilcze Błota uzyskały status Baronii w związku z czym wybudowano kolejne folwarki aby gospodarka majątku miała szansę na szybszy rozwój. Obecnie w Wilczych Błotach znajduje się 7 folwarków.


(-) Jan Dagobard Edler von Maikowski .
Pan na Wilczych Błotach

Wpis z dnia 30 października 2015 A. D.

W Wilczych Błotach utworzono Główny Urząd Kolonizacji i Osadnictwa, który będzie się zajmował kontrolowaniem polityki osadniczej na terenie majątku. Budynek urzędu znajduje się 100 metrów od rynku.


Główny Urząd Kolonizacji i Osadnictwa

--- Koniec cytatu ---

Jan von Maikowski:
Wpis z dnia 2 Kwietnia Anno Domini 2016:

Zgodnie z poleceniem Wicehrabiego rozpoczęto odbudowę majątku lennego, który ostatnimi czasy popadł w ruinę z powodu długiej nieobecności gospodarza. Pierwszym etapem tego śmiałego planu było ochrzczenie lenna mianem Wicehrabstwa Gryfonii. Stworzono również projekt zgodnie, z którym wzniesione zostaną dwie nowe miejscowości - Santo Griffón i Cassubium. W związku z upadkiem wsi Wilcze Błota i znacznym wyludnieniem prowincji Wicehrabia postanowił całkowicie zreorganizować struktury majątku pozostając jednak przy kiedyś obranej polityce kulturowej dotyczącej zachowania rdzennej kultury valhallijskiej.

Pozostała w tym regionie garstka ludności pruskiej dawniej sprowadzanej tutaj masowo podczas akcji osadniczej została zobligowana do udzielenia pomocy w odbudowie folwarków, oraz tworzeniu nowych miejscowości. Z racji nadmorskiego położenia lenna Wicehrabia zamierza bliżej przyjrzeć się sprawom handlowym. Planuje się budowę niewielkich portów, statków kupieckich, oraz punktu handlowego w jednej z nowych miejscowości. Projekt restauracji prowincji zakłada także zreformowanie rolnictwa, które obecnie jest najsłabiej rozwinięte na całej Anatolii i przynosi mierne dochody. Gospodarz także zamierza poruszyć kwestię łupieckich napadów na majątek, który w czasie nieobecności Wicehrabiego narażony był na ciągłe ataki okolicznych zbójów zorganizowanych w niewielkie, leśne bandy.

Jan von Maikowski:
Wpis z dnia 2 Lipca Anno Domini 2016:

Ukończono budowę i uposażanie warowni Santo Griffóna Bürg, która od tej chwili staje się siedzibą Gospodarza lenna. W najbliższym czasie pod mury warowni skieruje się ludność osadniczą, która stworzy podwaliny pod nową stolicę - Santo Griffón.

Powołano także do życia Gryfoński Instytut Kartograficzny, który będzie zajmował się tworzeniem map lenna.

Jan von Maikowski:
Wpis z dnia 23 Lipca Anno Domini 2016:

Założone zostało miasto Santo Griffón, które zyskało miano Miasta Stołecznego Gryfonii. Rozbudowa infrastruktury miejskiej oraz struktur gospodarczych miasta nadal trwa. Powstały plany sfinansowania budowy portu morskiego w Santo Griffón oraz stworzenia małej floty handlowej lenna składającej się z transportowców.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej