Podział administracyjny > Hrabstwo Gryfonii

Archiwum Gryfońskie

(1/1)

Jan von Maikowski:
ARCHIWUM GRYFOŃSKIE

--- Cytuj ---O Wilczych Błotach słów kilka...
Wilcze Błota to wieś położona na zachodnim brzegu wyspy Anatolii. Została założona przez Jana Dagobarda von Maikowskiego, który otrzymał ją jako lenno od Prezydenta Republiki Bialeńskiej dnia 25 września 2015 roku. Wieś powstała na gruzach starej, valhallijskiej osady rybackiej, która była jednym z ostatnich bastionów wymierającej kultury Cesarstwa Valhalli.

Nazwa miejscowości nawiązuje do starej legendy według, której okrutni przybysze zza "wielkiej wody" mieli zostać pożarci podczas snu przez okoliczne stada wilków grasujących na bagnach niedaleko wsi. Od tego czasu po tych ziemiach krąży przypowiastka, że jeżeli nieprzyjaciel znów zaatakuje dawne terytoria Valhalli, wilcze stada wyjdą z bagnistych zakamarków aby ponownie zmasakrować najeźdźców.

Mapa ukazująca położenia lenna:


Akcja osadnicza
W ostatnich dniach Szlachetny Baron Von Maikowski przeprowadził akcję pozyskiwania osadników, którzy mieli zasiedlić Baronię Wilczych Błot. Wykorzystując swoje kontakty na ziemiach północnej Nordaty pozyskał 216 ludzi, których wysłał w pierwszym transporcie do baronii. Według oficjalnych źródeł są to uciekinierzy z Pruskiej Republiki Siedmiogrodzkiej, którzy z powodu wyzysku i represji ze strony władz ludowych postanowili poszukać lepszych warunków do życia. Poniżej wypowiedź jednego z uciekinierów:


--- Cytuj ---Podczas naszego pobytu w Prusach nie było dnia aby ci siedmiogrodzccy komisarze nie dawali nam do zrozumienia, że jesteśmy szczurami pełzającymi po ludowych spichlerzach. To było okropne życie... Zewsząd wpajano nam, że nasz naród się wypalił, że nie mamy prawa bytu. W moim, rodzinnym mieście na każdej ulicy wisiały plakaty partyjne potępiające pruską kulturę i tradycje. Zabierano nam pracę. Rdzennym Prusakom nie wolno było korzystać z możliwości pracy na rzecz kraju. Pracować mogli tylko Siedmiogrodzianie Pruscy. Pewnego dnia nie wytrzymałem. Sprzedałem dom, spakowałem walizki i wraz z rodziną udaliśmy się w stronę południowej granicy. Tam dowiedzieliśmy się o akcji bialeńskiego barona, który oferował pomoc ludziom uciekającym przed represjami. To była dla nas szansa... Szansa na rozpoczęcie wszystkiego od nowa. Nie żałuje, że z niej skorzystałem.
--- Koniec cytatu ---

Pierwszy transport osadników z Prus:

                         
Na przestrzeni kolejnych tygodni do Wilczych Błot zostaną wysłane co najmniej trzy transporty. Gospodarz majątku zapewnił uchodźców, że na Anatolii dostaną dach nad głową, odpowiednie wyżywienie i przede wszystkim będą mieli swobodną możliwość do rozwijania swojej kultury. Nowi osadnicy zostaną ulokowani w siedmiu folwarkach należących do Barona dzięki czemu przysłużą się do rozwoju ekonomicznego regionu.[/size]
--- Koniec cytatu ---

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej