Kultura i społeczeństwo > Opiniotwórczość

[KONSULTACJE LUDOWE] Wybór hymnu

(1/14) > >>

Alberto de Medici:
Obywatele i obywatelki!

Jako najwyższy przedstawiciel Narodu, strażnik Konstytucji, gwarant trwałości państwa i ciągłości władzy etc. etc. etc., postanowiłem, zainspirowany ciekawym projektem, zainicjować ludowe konsultacje, dotyczące wyboru hymnu państwowego. Jak już kiedyś wspomniałem, wspólne tworzenie hymnu, pozwalającego na identyfikację z Bialenią, służy spajaniu wspólnoty politycznej i narodowej. Tak więc, do dzieła! Myślę, że możemy wspólnie stworzyć i wybrać propozycję hymnu państwowego, zaś następnie przedłożyć ja parlamentowi, który przyjmie stosowną ustawę, umożliwiającą zmianę konstytucji. Powiedzmy, że przez najbliższe dwa tygodnie będziemy zgłaszać propozycje, dotyczące słów hymnu oraz jego melodii (podczas obchodów święta pracy rozmawiałem z Hermanem Kolineuszem-Michalskim, który zaoferował, że mógłby ułożyć melodię do hymnu, jeśli wybralibyśmy słowa, mam nadzieję, że jego propozycja jest nadal aktualna). Następnie zaś zorganizujemy głosowanie, po którym przedłożymy stosowny projekt Wysokiej Izbie.
Najsampierw propozycja Henryka, wzorowana na odzie pochwalnej ku czci gen. Jaruzelskiego.

Wspaniały konduktorze, władco z bożej łaski,
Ty wielki katechonie, szlachcicu podlaski,
Atlasie zbuntowany, wielki bohaterze,
O, wrogu finansjery, starszych braci w wierze.

Prezydencie Bialenii, przywódco prawdziwy,
Rozumiesz rację stanu, jedyny uczciwy.
Dowódco wybitny, genialny taktyku,
Organizatorze, wielki logistyku.

Zesłańcu do Rosyji, ty dzielny wojaku,
Ty dzielny żołnierzu, obrońco Bialeńczyków.
Męczenniku wojenny, strzelcu wyborowy,
Wybawco ojczyzny, na wszystko gotowy.

Odnowiciel Bialenii, postać zasłużona,
Więc kwitnie Ojczyzna, jak wyspa zielona,
Ty strachu na wrogów, wojskowy artysto,
Przyjacielu ludu, wzorowy marksisto.

Ty mówco wspaniały, wielki erudyto,
Wspaniały mężu stanu, prawdziwa elito.
Gdy wróg Cię oczernia, pryska w Ciebie błoto,
Ty się nie poddawaj, nasz wielki patrioto.

Powstrzymaj anarchię, i napad kugarski,
Zadbaj też o przyjaźń z narodem wandejskim.
Zasłużon dla kraju wielki bohaterze,
Wszystkiego dobrego życzymy Ci szczerze

Maciej Kamiński:
"Podlaski" z całą pewnością tu nie pasuje. Trzeba by wpisać jakąś krainę geograficzną z obszaru naszych wysp. Najszybciej chyba: "poleski".

Hewret Faradobus:
Tamto wywalić, a tu jedna prawdziwa forma:


--- Cytat: Heinrich Hewret Wettin w Nd, 08 Maj 2016, 17:37:23 ---Wspaniały konduktorze, władco z bożej łaski,
Ty wielki katechonie, lordzie hallerski*,
Atlasie zbuntowany, wielki bohaterze,
O, wrogu finansjery, starszych braci w wierze.

Prezydencie Bialenii, przywódco prawdziwy,
Rozumiesz rację stanu, jedyny uczciwy.
Dowódco wybitny, genialny taktyku,
Organizatorze, wielki logistyku.

Zesłańcu do Rosyji, ty dzielny wojaku,
Ty dzielny żołnierzu, obrońco Bialeńczyków.
Męczenniku wojenny, strzelcu wyborowy,
Wybawco ojczyzny, na wszystko gotowy.

Odnowiciel Bialenii, postać zasłużona,
Więc kwitnie Ojczyzna, jak wyspa zielona,
Ty strachu na wrogów, wojskowy artysto,
Przyjacielu ludu, wzorowy monarchisto.

Ty mówco wspaniały, wielki erudyto,
Wspaniały mężu stanu, prawdziwa elito.
Gdy wróg Cię oczernia, pryska w Ciebie błoto,
Ty się nie poddawaj, nasz wielki patrioto.

Powstrzymaj anarchię, i napad kugarski,
Zadbaj też o przyjaźń z narodem wandejskim.
Zasłużon dla kraju wielki bohaterze,
Wszystkiego dobrego życzymy Ci szczerze.

--- Koniec cytatu ---

...autorstwa Ametysta.

I oczywiście proszę o złożenie projektu ustawy o zmianie Ordynacji Wyborczej w celu zniesienia kadencyjności prezydenta oraz ogłoszenie Alberta Wiecznym Prezydentem Republiki Bialeńskiej.

Ametyst Faradobus:
Ja oczywiście popieram propozycję Przedmówcy z moimi poprawkami. Kadencja minie, a hymn pozostanie.

Iwan Pietrow:
Osobiście uważam, że kopiowanie jakiegoś tekstu i modyfikowanie kilku słówek po to, aby tekst zgadzał się z tym, co panuje w Bialenii, jest bezsensowne i pokazuje jedynie nasz brak wyobraźni. Moim zdaniem warto pomęczyć się trochę i napisać coś unikatowego, "od serca".

Dlatego do propozycji melodii hymnu, danej przez Wiceprezydenta, wyskrobałem co nieco. Na razie jest to wersja niepełna, będę kontynuował skrobanie. Może ktoś chce się dołączyć?


--- Cytuj ---

Bialenia, jedyna, Ojczyzna tak mężna!
Tyś silna i wielka! Nam wiecznie się śnisz!
Wśród innych v-krajów prawdziwie potężna
Na górze zwycięzców odwiecznie Ty tkwisz!

Lud uniżony służy Ci!
Wrogami gardzi - "zniszczyć ich"!
Sojusz Narodów - to znak Naszych dni!
"Dziś, jutrem będzie" - myśląc tak
Tworzymy tutaj nowy świat
Nasza Bialenia, to Nasz drogi kwiat!
--- Koniec cytatu ---

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej