Podział administracyjny > Wielkie Kniaźstwo Razorno

Herb Razorna

(1/1)

Ronon Dex:
Herb Razorna

Stylizowany zamek z literą "R" na tle (bialeńskiej) zieleni symbolizuje militarna przeszłość rejonu (zabytkowy zamek), natomiast pola po prawej stronie symbolizują rolniczo-leśny oraz nadmorski charakter lenna.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej