Kultura i społeczeństwo > Kampanie wyborcze

Wspólnota Rozwoju - program na XXIV Kadencję Parlamentu Republiki Bialeńskiej

(1/1)

Tadeusz Krasnodębski:

PROGRAM WYBORCZY WSPÓLNOTY ROZWOJU

XXIV Kadencja Parlamentu Republiki Bialeńskiej

Październik 2016

Drodzy Obywatele Bialenii!
Zachęcam do zapoznania się z programem Wspólnoty Rozwoju na najbliższą kadencję Parlamentu. Chcielibyśmy, aby wszystkie nasze postulaty udało się spełnić i dołożymy wszelkich starań, żeby nie zawieść żadnego z naszych wyborców.

--- Cytuj (zaznaczone) ---1. Stała działalność Parlamentarna Posłów - merytoryczna ocena zgłoszonych projektów, proponowanie zmian, poprawek, głosowanie zgodne z programem i sumieniem.

2. Dalsze działania na rzecz ciągłego zwiększania frekwencji w wyborach i referendach.

3. Stworzenie urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, którego zadaniem byłaby pomoc nowym obywatelom oraz ochrona praw obywateli przed Sądem i przed instytucjami państwowymi.

4. Stworzenie Muzeum Historii Bialenii,

5. Podjęcie konkretnych działań w ramach układu stowarzyszeniowego - przedstawienie do konsultacji społecznych kilku projektów pochodzących od różnych ugrupowań politycznych oraz od pojedynczych obywateli, sporządzenie finalnej wersji i przeprowadzenie referendum w tej sprawie.

6. Dalsze działania na rzecz wprowadzenia gospodarki i bankowości (m.in. Unii Monetarnej i umów dotyczących waluty Republiki Bialeńskiej).

7. Organizacja wydarzeń społeczno-militarnych.

8. Dalsze prace nad wprowadzeniem do powszechnego obiegu waluty bialeńskiej.

9. Uruchomienie w ramach Bialeńskiego Towarzystwa Kolonialnego programu badań naukowych.

10. Aktywizacja lenn i wolnych miast - rozwój samorządów, uregulowanie sytuacji prawnej dotyczącej nadawania lenn.

11. Wprowadzenie Zgromadzenia Ludowego bez likwidowania Parlamentu.

12. Ujednolicenie Konstytucji (usunięcie określeń "uchylony", numerowania artykułów liczbami z literą "a"...)
--- Koniec cytatu ---


Chcielibyśmy także zwrócić uwagę na sukcesy członków Wspólnoty w ostatniej kadencji Parlamentu oraz Rządzie Prezydenta Faradobusa. Wspólnotowcy nie są tylko biernymi obserwatorami, ale aktywnie udzielają się w Republice, o czym może świadczyć ta lista naszych aktywności i sukcesów.

--- Cytuj (zaznaczone) ---1. Aktywność Posłów i Marszałka Parlamentu, wywiązywanie się z obowiązków, głosowań, debat.

2. Zwiększenie kompetencji Wiceprezydenta Republiki Bialeńskiej.

3. Zmiany w zakresie prezydenckiej linii sukcesyjnej - możliwość dokończenia kadencji przez pełniącego obowiązki Prezydenta Republiki Bialeńskiej, postawienie członków Rządu wyżej niż parlamentarzystów.

4. Aktywność dyplomatyczna - ratyfikacja traktatu z Suderlandem, nawiązanie współpracy z wieloma państwami.

5. Reforma sądownictwa - uniezależnienie urzędu Sędziego Ludowego od władzy wykonawczej, wprowadzenie Rady Przysięgłych.

6. Nowelizacja Ustawy o odznaczeniach cywilnych i wojskowych - wprowadzenie odznaczenia za wygrane w konkursach oraz za aktywność.

7. Zniesienie "martwych" ustaw - dbanie o porządek prawny w Republice Bialeńskiej.

8. Przyjęcie nowelizacji Ustawy o ewidencji ludności Republiki Bialeńskiej w zakresie numeru NPE.

9. Aktywność Ministrów i pracowników administracji rządowej z ramienia Wspólnoty Rozwoju:
A Minister Spraw Zagranicznych Eddard Noqtern:
- powołanie ambasadorów w:

* Surmenii
* Zjednoczonym Socjalistycznym Królestwie Hirshbergii i Weerlandu
* Imperium Abachazji
* Trizondalu
* Federacji Slawonii- organizacja licznych konferencji MSZ,
B Wiceminister Oświecenia Tadeusz Krasnodębski:
- przygotowanie i rozpoczęcie prób organizacji Międzynarodowych Igrzysk Mikroświata,
- przeprowadzenie konkursu na logo Igrzysk,
- przygotowanie treści ustawy nowelizującej w sprawie nowych odznaczeń,
- przygotowanie i ogłoszenie konkursu "Sherlock Jesieni 2016".
--- Koniec cytatu ---

Wspólnota Rozwoju gwarantuje rozwój całej Republiki! Prosimy o zaufanie i obiecujemy działać.
(-) Eddard Noqtern
(-) Piotr Paweł I
(-) Mikołaj Patryk Dostojewski
(-) Frederick Hufflepuff
(-) Tadeusz Krasnodębski

Fiodor Swirydiuk:
Fajna ta XIV KADENCJA. xD

Tadeusz Krasnodębski:

--- Cytat: Fiodor Swirydiuk w Wt, 04 Paź 2016, 18:22:36 ---Fajna ta XIV KADENCJA. xD

--- Koniec cytatu ---

Co zmęczenie robi z człowiekiem, dzięki Fiodor, już poprawiam... :P

Fiodor Swirydiuk:

--- Cytat: Tadeusz Krasnodębski w Wt, 04 Paź 2016, 18:26:00 ---
--- Cytat: Fiodor Swirydiuk w Wt, 04 Paź 2016, 18:22:36 ---Fajna ta XIV KADENCJA. xD

--- Koniec cytatu ---

Co zmęczenie robi z człowiekiem, dzięki Fiodor, już poprawiam... :P

--- Koniec cytatu ---
Chyba ja byłem za XIV kadencji w parlamencie, a tego byście nie chcieli. :P

Edit:Potwierdzone tutaj.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej