Kultura i społeczeństwo > Opiniotwórczość

Projekt rozporządzenia dot. wymiany handlowej

(1/4) > >>

Jan Kaniewski:
Szanowni Rodacy!

W związku z planowanym powołaniem mnie na Ministra Wymiany Handlowej, chciałbym zaprezentować projekt rozporządzenia dotyczącego handlu w Republice Bialeńskiej, które to rozporządzenie chciałbym wydać zaraz po objęciu teki ministra. Publikuję tutaj tekst, który części opinii publicznej Republiki Bialeńskiej jest już znany, gdyż publikowałem go na swoim facebookowym profilu.

 ROZPORZĄDZENIE O PRAWIE HANDLOWYM

1. Wydaje się rozporządzenie w celu regulacji prawnej wymiany handlowej w Republice Bialeńskiej

2. Przedmiot dokonywanej wymiany handlowej stwierdza się w zawieranej umowie, która powinna zawierać:
a) datę sporządzenia dokumentu
b) strony dokonujące transakcji
c) przedmiot dokonywanej transakcji
d) kolejność punktów powyżej dowolna

3. Każdy mieszkaniec Republiki Bialeńskiej ma prawo do sprawiedliwego wynagrodzenia za swoja pracę.

4. Każdy mieszkaniec Republiki Bialeńskiej ma prawo do sporządzenia umowy w celu zagwarantowania prawa wymienionego w punkcie 3.

5. Ministerstwo Wymiany Handlowej zastrzega prawo do uchylania ważności umowy, gdy nie spełnia przesłanek formalnych wymienionych w punkcie 2.


Nie jest to długi tekst, ale intencją było także to aby był czytelny i w najmniejszym stopniu biurokratyzował życie.

Maciej Kamiński:
Rozporządzenia ministrowie mogą wydawać wyłącznie na podstawie upoważnień w ustawach, także wpierw wytypuj jakąś, do której się upoważnienie co do tego dopisze.

AndrzejSwarzewski:
Ja jestem nastawiony pozytywnie i wyrażam chęć powołania Jana na stanowisko Ministra Wymiany Handlowej. Co sądzą Obywatele?

Tadeusz Krasnodębski:
Uważam, że bez konkretnie przygotowanej gospodarki i systemu finansów wymiana handlowa jest niepotrzebna. Może Jan chciałby pomóc najpierw w tworzeniu gospodarki Bajtusiowi?

Jan Kaniewski:
Cóż jak to powiedział kiedyś, mój wprawdzie realowy wzór - Antonio de Oliveria Salazar "nic mnie tu nie trzyma" po czym zrezygnował z teki ministra finansów Portugalii i powrócił z Lizbony do swojej rodzimej miejscowości Coimbry...

Tak samo będzie ze mną. Mam pomysł na stworzenie ministerstwa zajmującego się handlem i jest to cel, który jest z dziedziny tych zero - jedynkowych.

Co do Bajtusia i jego pomysłu na gospodarkę to powiem tyle, że to wszystko, co mówił i mówi do dzisiaj nie zostało odzwierciedlone w naszej v - rzeczywistości. Dlatego z pełną świadomością i po dyskusjach z samym zresztą prezydentem - Andrzejem Swarzewskim jest decyzja aby był to projekt równoległy, a nie komponent czegoś, co faktycznie jest jeszcze w głębokich powijakach.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej