Kultura i społeczeństwo > Plac Zielony

"Bialenia dawniej i dzisiaj" - konkurs

(1/4) > >>

Tadeusz Krasnodębski:
Kochani!

W związku ze zbliżającymi się obchodami rocznicowymi wraz z Prezydentem Andrzejem Swarzewskim zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.


--- Cytuj ---"Bialenia dawniej i dzisiaj"
KONKURS ARTYSTYCZNY

1. Do udziału w konkursie uprawnieni są wszyscy obywatele Republiki Bialeńskiej.
2. Tematem konkursu jest przedstawienie, jak zmieniała się Bialenia oraz jak wyglądała kiedyś, a jak wygląda dzisiaj.
3. Forma wykonania pracy jest dowolna (wiersz, opowiadanie, rysunek...). Wszystkie prace, niezależnie od formy, oceniane będą w jednej kategorii.
4. Prace należy wysyłać poprzez prywatną wiadomość do organizatora konkursu - Tadeusza Krasnodębskiego.
5. Termin składania prac upływa 18.11.2016 r. o godzinie 17. Wówczas otwarta zostanie sonda, w której wszyscy obywatele Republiki Bialeńskiej będą mogli oddać głos na najlepszą ich zdaniem pracę.
6. Konkurs wygrywa praca, która zdobędzie najwięcej głosów. Ogłoszenie wyników odbędzie się na obchodach Rocznicy Powstania RB.
7. Nagrodą w konkursie jest jeden folwark oraz możliwość prezentowania swojej pracy na specjalnej wystawie "Bialenia dawniej i dzisiaj".
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów oraz regulaminu konkursu.
--- Koniec cytatu ---

AndrzejSwarzewski:
Serdecznie zachęcam! Ja również wezmę udział, jeśli tylko znajdę czas. :)

Aleksandra Dostojewska:
Wspomnienie

Dwukrotnie Bialenio Córą Szczęścia byłaś...
i dwukrotnie skarb swój utraciłaś.

Pamiętam, kiedy w Wolnogradzie
Geniusz przebywał,
nie w spiżach Twa moc była zamknięta,
lecz w Umyśle, który rozwiązał wrogów pęta.
Lud żył dostatnio i w poszanowaniu,
a wróg sarmacki korzył się, marząc o politowaniu.
Chwałę Bialenii głosiły zwierzęta i ludzkie oczęta,
od Nordaty po ciepłe dreamlandzkie lasy,
pamiętam, pamiętam Geniuszu czasy!

Potem jak grom z niebios błękitnych,
runęła wieść o zdrajcach nie - bitnych,
co swym podstępem i czynem haniebnym,
Geniusz zaatakowali, by zabrać byt nam podniebny.
I jako szatan, co miota się i zwija,
zaatakowała, Anioła Pokoju, ta poczwarna żmija.
A dwie głowy ona miała,
jedną kamienie zjadała i temu nazwę swą zawdzięczała.
Drugą zaś głową kości trawiła,
oby kościami Anioła się zadławiła!

O Bialenio!

Nieszczęsna, nieszczęsna po dwakroć,
Tobie Matkę zabili, lecz nie ujarzmili,
bo ona jako Ozyrys co wstał ze snu mrocznego,
powstaje z otchłani barłogu ciemnego
i budzi do życia, odpycha grzesznego.

Powrócił znów Geniusz i jest między nami,
niechaj jej świeci miłość synami!


Tadeusz Krasnodębski:
Pani Aleksandro,


--- Cytuj ---1. Do udziału w konkursie uprawnieni są wszyscy obywatele Republiki Bialeńskiej.
4. Prace należy wysyłać poprzez prywatną wiadomość do organizatora konkursu - Tadeusza Krasnodębskiego.
--- Koniec cytatu ---

I chociaż na punkt 4. mógłbym przymknąć oko, bo w ankiecie i tak pojawią się nazwiska autorów, to jednak nie mogę przyjąć Pani pracy, dopóki nie uzyska Pani obywatelstwa.

AndrzejSwarzewski:
Bialeńczycy, póki co jest tylko jedno zgłoszenie, moje. Zaangażujcie się w kulturę, bo to ona świadczy o rozwoju narodu w większym stopniu niż polityka!

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej