Kultura i społeczeństwo > Kampanie wyborcze

Koalicja Wolność i Niepodległość - Jedna Brodria: PROGRAM DO PARLAMENTU

(1/3) > >>

Tadeusz Krasnodębski:
PROGRAM KOALICJI WiN-JB
DO XXV KADENCJI PARLAMENTU RB


* Ratyfikacja Układu Stowarzyszeniowego z Brodrią.
XXV Kadencja Parlamentu Republiki Bialeńskiej "zahaczy" o zakończenie okresu wypowiedzenia aktualnego Układu. Niezbędne więc będzie podpisanie i ratyfikowanie nowego traktatu z Brodrią. Przyjęcie nowej umowy powinno być priorytetem dla Posłów.


* Rozwój regionów i lenn.
Decentralizacja władzy zapewni naszym zdaniem rozwój samorządów lokalnych i lenn, co doprowadzi do znaczącego wzrostu aktywności w Republice i Brodrii. Pragniemy w XXV Kadencji przedstawić i przyjąć projekty ustaw przekazujących część uprawnień władzy centralnej - władzom lokalnym.


* Usprawnienie funkcjonowania Rady Przysięgłych.
Idea Rady Przysięgłych jest dobra, ale aktualne rozwiązanie nie sprawdza się. Postulujemy taką zmianę Konstytucji, aby Ławnicy wreszcie mogli zacząć orzekać.


* Ponowna próba ujednolicenia Konstytucji RB.
Pragniemy po raz kolejny poddać pod głosowanie w referendum ujednoliconą Konstytucję. Wierzymy, że tym razem uda się uzyskać wymagane 50% głosów.


* Zmiana nazw najwyższych organów Republiki.
"Parlament" i "Rząd" to nazwy bez wyrazu. Wydają się puste i sztuczne. Stąd nasza propozycja, aby Parlament stał się Senatem Republiki Bialeńskiej, natomiast Rząd - Gabinetem Prezydenta Republiki Bialeńskiej.


* Stopniowe zwiększanie roli Prezydenta i Rządu z równoczesnym zwiększaniem roli kontrolnej Parlamentu.
Uważamy, że w warunkach mikronacyjnych głowa państwa powinna posiadać liczne prerogatywy. Jesteśmy zdania, że należy stopniowo zwiększać uprawnienia władzy wykonawczej, a Parlamentowi zezwalać na kontrolowanie działań Prezydenta i jego Ministrów.


* Umożliwienie obywatelom kontrolowania działań Posłów.
Posłowie, jako przedstawiciele Narodu, mają obowiązek brać udział w głosowaniach i debatach. Pragniemy umożliwić obywatelom wyciąganie konsekwencji wobec deputowanych, którzy unikają obrad i nie oddają głosów.


* Nowelizacja Ordynacji Wyborczej - zwiększenie znaczenia partii małych oraz kandydatów niezależnych.
Uważamy, że aktualnie w Bialenii funkcjonuje "partiokracja". Naszym celem jest taka zmiana Ordynacji, aby zwiększyła się rola partii małych oraz kandydatów niezależnych.


* Rozwój sportu, organizacja międzynarodowych zawodów.
Międzynarodowa współpraca w dziedzinie sportu pomoże zwiększyć aktywność oraz zapewni interesujące zajęcie dla wszystkich osób chętnych do wzięcia udziału w zawodach.


* Rozwój gospodarki wraz z wprowadzeniem do niej rolnictwa.
Rolnictwo, jako autorski pomysł Tomasza Cyryla Dostojewskiego, może wymagać przyjęcia niektórych ustaw. Chcielibyśmy, aby udało się wprowadzić rolnictwo do projektu gospodarki Piotra Novitiusa.


* Rozwój astronautyki.
Uważamy, że należy położyć większy nacisk na rozwój naszej agencji i eksplorację kosmosu.

Kochani! Głos na naszą koalicję to głos na silną Republikę Bialeńską. Zachęcamy do zaznaczania przy urnach wyborczych przedstawicieli naszego komitetu!

Tadeusz Krasnodębski:
Proszę kandydatów o podpis pod programem.

(-) Tadeusz Krasnodębski

Tomasz Cyryl Dostojewski:
/-/ Tomasz Cyryl Dostojewski

Mikołaj Patryk Dostojewski:
/-/Mikołaj Patryk Dostojewski

Severino Castiglioni-Faradobus:
/-/ Severino Castiglioni-Faradobus

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej